Archiv dokumentů strana 39

Archiv vybraných dokumentů zveřejněných na úřední desce nebo ostatních důležitých dokumentů. Strana číslo 39.

Oznámení - veřejná vyhláška

Oznámení - veřejná vyhláška Pozemkového úřadu Plzeň-jih.

Minimální zveřejnění od 19.11.2008 do 04.12.2008

Pozvánka

na veřejné zasedání zastupitelstva obce Hradiště.

Minimální zveřejnění od 31.10.2008 do 08.11.2008

Výsledky voleb

Výsledky hlasování při volbách do Zastupitelstva kraje ve dnech 17.10.a 18.10.2008.

Minimální zveřejnění od 22.10.2008 do 31.10.2008

NAŘÍZENÍ č. 8/2008

NAŘÍZENÍ č. 8/2008 Krajské veterinární správy pro Plzeňský kraj

Minimální zveřejnění od 22.10.2008 do 07.11.2008

Záměr

Záměr úpravy veřejného prostranství u kapličky v Hradišti p.č. 2135/1.

Minimální zveřejnění od 01.10.2008 do 30.10.2008

Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška o vydání Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje

Minimální zveřejnění od 01.10.2008 do 15.10.2008

Oznámení

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů.

Minimální zveřejnění od 22.9.2008 do 07.10.2008

Jmenování zapisovatelů pro volby

Jmenování zapisovatelů pro „Volby do Zastupitelstva Plzeňského kraje“.

Minimální zveřejnění od 04.9.2008 do 19.10.2008

Veřejnoprávní smlouva.

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Kasejovice a obcí Hradiště

Minimální zveřejnění od 27.8.2008 do 11.9.2008

Stanovení počtu členů

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

Minimální zveřejnění od 12.8.2008 do 19.10.2008

Pozvánka

na veřejné zasedání zastupitelstva obce Hradiště

Minimální zveřejnění od 16.7.2008 do 23.7.2008

Nařízení č.1/2008

Nařízení č. 1/2008 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov.

Minimální zveřejnění od 29.5.2008 do 13.6.2008

Pozvánka

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce.

Minimální zveřejnění od 21.5.2008 do 28.5.2008

Pozvánka

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce.

Minimální zveřejnění od 18.4.2008 do 26.4.2008

Záměr

Záměr pronájmu obecních pozemků v k.ú. Bezděkov.

Minimální zveřejnění od 25.3.2008 do 09.4.2008

Nařízení KVS

Nařízení č. 3/2008 KVSP, které stanoví mimořádná vet. opatření proti varroáze včel.

Minimální zveřejnění od 18.3.2008 do 02.4.2008

Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření k 31.12.2007 Sdružení obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství Čižická 133 332 09 Štěnovice

Minimální zveřejnění od 18.3.2008 do 02.4.2008

Oznámení

Oznámení zahájení územního řízení a řízení o výjimce z OTP a nařízení veřejného ústního jednání.

Minimální zveřejnění od 05.3.2008 do 20.3.2008

Rozhodnutí

Rozhodnutí Ministerstva zemědělství, Pozemkového úřadu Plzeň-jih.

Minimální zveřejnění od 28.2.2008 do 14.3.2008

Veřejná vyhláška

Oznámení o vydání rozhodnutí.

Minimální zveřejnění od 28.2.2008 do 14.3.2008

Výběrové řízení

Obec Hradiště vyhlašuje výběrové řízení.

Minimální zveřejnění od 27.2.2008 do 12.3.2008