Archiv dokumentů strana 35

Archiv vybraných dokumentů zveřejněných na úřední desce nebo ostatních důležitých dokumentů. Strana číslo 35.

Oznámení

Ministerstvo zemědělství ČR, Pozemkový úřad Plzeň-jih, oznamuje všem vlastníkům pozemků a účastníkům řízení dle § 5 zákona č. 139/2002 Sb. v platném znění šetření průběhu hranic pozemků.

Minimální zveřejnění od 12.8.2011 do 26.8.2011

Územní rozhodnutí

Územní rozhodnutí „ Kulturní a sportovní centrum Bezděkov“, č.j.:160/2010/Výst.

Minimální zveřejnění od 01.8.2011 do 15.8.2011

Veřejná vyhláška

OZNÁMENÍ O PROJEDNÁVÁNÍ ZADÁNÍ ÚZEMÍHO PLÁNU HRADIŠTĚ č.j.: VŽP/2267/2011-Vět

Minimální zveřejnění od 28.7.2011 do 14.9.2011

Usnesení

Usnesení - Kulturní a sportovní centrum Bezděkov, č.j.: MK/160 b)/2010/Výst.

Minimální zveřejnění od 15.7.2011 do 30.7.2011

Pozvánka

na veřejné zasedání zastupitelstva obce.

Minimální zveřejnění od 17.6.2011 do 27.6.2011

Pozvánka

na veřejné zasedání zastupitelstva obce.

Minimální zveřejnění od 13.5.2011 do 25.5.2011

Dražební vyhláška

Usnesení - dražební vyhláška č.j.: 121 EX 743208-36

Minimální zveřejnění od 27.4.2011 do 12.5.2011

Veřejnoprávní smlouva

Veřejnoprávní smlouva mezi obcí Hradiště a městem Kasejovice.

Minimální zveřejnění od 07.2.2011 do 22.2.2011

Veřejně prospěšné práce

Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociálni fond naší obci?

Minimální zveřejnění od 01.2.2011 do 03.3.2011

Pozvánka

na veřejné zasedání zastupitelstva obce.

Minimální zveřejnění od 25.1.2011 do 02.2.2011

Veřejnoprávní smlouva

Veřejnoprávní smlouva mezi obcí Hradiště a městem Kasejovice.

Minimální zveřejnění od 07.1.2011 do 24.1.2011

Výzva občanům

Výzva občanům Hradiště, Bezděkova a zahorčiček k podání připomínek k Územnímu plánu.

Minimální zveřejnění od 22.12.2010 do 22.12.2011

Návrh rozpočtu na rok 2011

Návrh Rozpočtu obce Hradiště na rok 2011.

Minimální zveřejnění od 15.12.2010 do 30.12.2010

Pozvánka

na veřejné zasedání zastupitelstva obce.

Minimální zveřejnění od 02.12.2010 do 09.12.2010

Pozvánka

na veřejné zasedání zastupitelstva obce.

Minimální zveřejnění od 12.11.2010 do 19.11.2010

Informace

Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Hradiště.

Minimální zveřejnění od 01.11.2010 do 10.11.2010

Veřejná vyhláška

o zahájení řízení o vydání Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje, datu a místě konání veřejného projednání a zveřejnění dokumentace

Minimální zveřejnění od 27.10.2010 do 17.12.2010

Oznámení

o místě a době konání voleb.

Minimální zveřejnění od 30.9.2010 do 15.10.2010

Pozvánka

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva.

Minimální zveřejnění od 09.9.2010 do 16.9.2010

Informace

o počtu a sídle volebních okrsků a jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí.

Minimální zveřejnění od 06.9.2010 do 21.9.2010

Informace

o připravovaném Strukturálním šetření v zemědělství.

Minimální zveřejnění od 06.9.2010 do 21.9.2010