Veřejně prospěšné práce

Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší obci? Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00001

V lelech 2008 - 2010 jsou vytvářena pracovní místa veřejne prospěšných prací (VPP) také v rámci projektu Věřené prospěšné prace, který je v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost financován z Evropského sociálniho fondu a státního rozpočtu České republiky.

V období od 1.10-2008 do 30 11 2008 byto v obci Hradiště v rámci projektu podpořeno 1 pracovní místo na VPP za 5153 Kč, z toho výše přízpěvku z Evropského sociálního fondu činila 85%, tj. 4380 Kč a ze státního rozpočtu České republiky činila 15%, tj. 773 Kč.

Pracovní místo podpořené v rámci VPP bylo zaměřeno na údržbu veřejných prostranství, úklid a údržbu veřejných budov a komunkací apod. Takto vytvořené pracovní místo je ve svém důsledku prospěšné široké veřejnosti. Na VPP byta umístěna osoba patřící do rizikové skupiny uchazečů o zaměstnání na trhu práce.

Zveřejněno: 21.10.2009
Sejmuto: 31.12.2009