Zastupitelstvo

Zastupitelstvo obce Hradiště

Zastupitelstvo:

Mgr. Jaroslava Ladmanová - starostka obce
Josef Suda - místostarosta obce
Karel Čada
Jindřich Zoula
Petr Braun
Ing. Petr Braun
Jan Bláha

Finanční výbor:

Předseda: Ing. Petr Braun

Kontrolní výbor:

Předseda: Karel Čada


Zastupitelstvo ve volebním období 2014 - 2018

Zastupitelstvo obce Hradiště ve volebním období 2014 - 2018

Zastupitelstvo ve volebním období 2010 - 2014

Zastupitelstvo obce Hradiště ve volebním období 2010 - 2014

Zastupitelstvo ve volebním období 2006 - 2010

Zastupitelstvo obce Hradiště ve volebním období 2006 - 2010

Zastupitelstvo ve volebním období 2002 - 2006

Zastupitelstvo obce Hradiště ve volebním období 2002 - 2006