Záměr

Záměr prodeje části pozemku v k.ú. Hradiště.

Obec Hradiště
www.obec-hradiste.cz

Hradiště 62,
obec.hradiste@blatna.net
335 44 Kasejovice
tel: 371595129

Na základě usnesení zastupitelstva obce ze dne 27.11.2009 zveřejňuje Obec Hradiště ve smyslu § 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění

záměr prodeje pozemku v k.ú. Hradiště

část pozemku p.č. 2268 podle geometrického plánu nově označeného par.č. 2268/2 o výměře 1240 m2 panu M.Kubalíkovi, bytem Máchova 1623/3, Plzeň a panu R. Pedálovi bytem Klatovská tř. 1307/152, Plzeň.

Braun Petr
starosta obce Hradiště

Zveřejněno: 08.12.2009
Sejmuto: 23.12.2009