Záměr

prodeje nebo směny pozemku.

Obec Hradiště zveřejňuje:

Záměr prodeje nebo směny části pozemku p.č. 2268 v k.ú. Hradiště o výměře cca 1050 m2.

Podepsán:
starosta Petr Braun

Zveřejněno: 17.9.2009
Sejmuto: 02.10.2009