Archiv dokumentů strana 36

Archiv vybraných dokumentů zveřejněných na úřední desce nebo ostatních důležitých dokumentů. Strana číslo 36.

Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí

pro ŘÁDNÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE a pro VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČEASKÉ REPUBLIKY konaných ve dnech 15. a 16. října 2010.

Minimální zveřejnění od 12.8.2010 do 27.8.2010

Záměr

Záměr prodeje nemovitosti.

Minimální zveřejnění od 22.7.2010 do 06.8.2010

Záměr

Záměr směny pozemku.

Minimální zveřejnění od 22.7.2010 do 06.8.2010

Záměr

Záměr prodeje pozemku.

Minimální zveřejnění od 22.7.2010 do 06.8.2010

Oznámení

Oznámení Obecního úřadu Hradiště o stanovení počtu podpisů na petici k podpoře nezávislých kandidátů či sdružení nezávislých kandidátů.

Minimální zveřejnění od 22.7.2010 do 06.8.2010

Pozvánka

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva.

Minimální zveřejnění od 17.6.2010 do 25.6.2010

Rozhodnutí

Stavební povolení.

Minimální zveřejnění od 18.5.2010 do 03.6.2010

Vyhláška

Vyhláška o vyměření daně z nemovitostí na rok 2010.

Minimální zveřejnění od 30.4.2010 do 31.5.2010

Pozvánka

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva.

Minimální zveřejnění od 29.4.2010 do 08.5.2010

Oznámení

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

Minimální zveřejnění od 20.4.2010 do 05.5.2010

Záměr

Záměr prodeje pozemku.

Minimální zveřejnění od 07.4.2010 do 22.4.2010

Jmenování

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise.

Minimální zveřejnění od 07.4.2010 do 06.5.2010

Nařízení

Nařízení č.1/2010 Krajské veterinární správy pro Plzeňský kraj.

Minimální zveřejnění od 31.3.2010 do 15.4.2010

Veřejná vyhláška

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

Minimální zveřejnění od 31.3.2010 do 15.4.2010

Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí

pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 28. a 29. května 2010.

Minimální zveřejnění od 26.3.2010 do 11.4.2010

Vyhlášení platnosti

obnoveného katastrálního operátu.

Minimální zveřejnění od 12.3.2010 do 27.3.2010

Vyhláška

Oznámení o ustanovení opatrovníkem.

Minimální zveřejnění od 02.3.2010 do 17.3.2010

Výzva občanům obcí Hradiště, Bezděkova a Zahorčiček

OÚ Hradiště vyzívá občany k připomínkování Územního plánu obce.

Minimální zveřejnění od 12.2.2010 do 31.3.2010

Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška, Pozemkový úřad Plzeň-jih, vydání rozhodnutí.

Minimální zveřejnění od 11.2.2010 do 26.2.2010

Návrh rozpočtu 2010 Svazku obcí

Návrh rozpočtu 2010 Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství.

Minimální zveřejnění od 08.2.2010 do 23.2.2010

Změna daně z nemovitostí od 1.1.2010

Informace v souvislosti se změnami daně z nemovitosti na rok 2010.

Minimální zveřejnění od 02.2.2010 do 02.4.2010