Archiv dokumentů strana 36

Archiv vybraných dokumentů zveřejněných na úřední desce nebo ostatních důležitých dokumentů. Strana číslo 36.

Oznámení

Oznámení Pozemkového úřadu Plzeň-jih.

Minimální zveřejnění od 25.2.2009 do 12.3.2009

Pozvánka

Pozvánka na jednání Shromáždění zástupců Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství.

Minimální zveřejnění od 09.2.2009 do 24.2.2009

Veřejná vyhláška

o zahájení pozemkové úpravy v katastrálním území Bezděkov u Kasejovic, obec Hradiště

Minimální zveřejnění od 03.2.2009 do 18.2.2009

Vyhláška

Pozemkového úřadu Plzeň-jih.

Minimální zveřejnění od 28.1.2009 do 12.2.2009

Veřejná vyhláška - rozhodnutí

Veřejná vyhláška kterou se oznamuje rozhodnutí o schválení návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Zahorčičky ve smyslu § 11, odst. 5, zákona č. 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.

Minimální zveřejnění od 23.1.2009 do 09.2.2009

Datové schránky

Důležité informace o datových schránkách.

Minimální zveřejnění od 08.1.2009 do 01.7.2009

ZDRAVOTNÍ ZKOUŠKY

- preventivní a diagnostické úkony u hospodářských zvířat.

Minimální zveřejnění od 08.1.2009 do 31.10.2009

Pozvánka

na veřejné zasedání zastupitelstva obce Hradiště.

Minimální zveřejnění od 08.1.2009 do 17.1.2009

Návrh rozpočtu 2009

Návrh rozpočtu obce Hradiště na rok 2009.

Minimální zveřejnění od 12.12.2008 do 27.12.2008

Rozpočtový výhled - návrh

Rozpočtový výhled obce Hradiště na roky 2009, 2010, 2011.

Minimální zveřejnění od 12.12.2008 do 27.12.2008

Veřejně prospěšné práce I

Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší obci?

Minimální zveřejnění od 01.12.2008 do 28.2.2009

Oznámení - veřejná vyhláška

Oznámení - veřejná vyhláška Pozemkového úřadu Plzeň-jih.

Minimální zveřejnění od 19.11.2008 do 04.12.2008

Pozvánka

na veřejné zasedání zastupitelstva obce Hradiště.

Minimální zveřejnění od 31.10.2008 do 08.11.2008

Výsledky voleb

Výsledky hlasování při volbách do Zastupitelstva kraje ve dnech 17.10.a 18.10.2008.

Minimální zveřejnění od 22.10.2008 do 31.10.2008

NAŘÍZENÍ č. 8/2008

NAŘÍZENÍ č. 8/2008 Krajské veterinární správy pro Plzeňský kraj

Minimální zveřejnění od 22.10.2008 do 07.11.2008

Záměr

Záměr úpravy veřejného prostranství u kapličky v Hradišti p.č. 2135/1.

Minimální zveřejnění od 01.10.2008 do 30.10.2008

Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška o vydání Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje

Minimální zveřejnění od 01.10.2008 do 15.10.2008

Oznámení

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů.

Minimální zveřejnění od 22.9.2008 do 07.10.2008

Jmenování zapisovatelů pro volby

Jmenování zapisovatelů pro „Volby do Zastupitelstva Plzeňského kraje“.

Minimální zveřejnění od 04.9.2008 do 19.10.2008

Veřejnoprávní smlouva.

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Kasejovice a obcí Hradiště

Minimální zveřejnění od 27.8.2008 do 11.9.2008

Stanovení počtu členů

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

Minimální zveřejnění od 12.8.2008 do 19.10.2008