Smlouvy

Smlouvy Obce Hradiště

Smlouva o dílo - Výměna stávající nefunkční kanalizace v obci Hradiště

Smlouva o dílo - Výměna stávající nefunkční kanalizace v obci Hradiště

Zveřejněno: 04.7.2023

Smlouva o dílo - Rekonstrukce bývalé učebny v 2. NP na byt, Hradiště č.p. 62

Smlouva o dílo - Rekonstrukce bývalé učebny v 2. NP na byt, Hradiště č.p. 62 a krycí list zakázky.

Zveřejněno: 26.6.2023

Smlouva o dílo - Jednotná kanalizace p.č. 2056/1, 2359 v k.ú. Hradiště u Kasejovic

Smlouva o dílo - Jednotná kanalizace p.č. 2056/1, 2359 v k.ú. Hradiště u Kasejovic

Zveřejněno: 31.5.2023

Smlouva o dílo - Oprava vyústění kanalizace v obci Hradiště

Smlouva o dílo - Oprava vyústění kanalizace v obci Hradiště

Zveřejněno: 31.5.2023

Smlouva o dílo - Výstavba Jednotné kanalizace p.č. 2056/1, 2359 v k.ú. Hradiště u Kasejovic

Smlouva o dílo - Výstavba Jednotné kanalizace p.č. 2056/1, 2359 v k.ú. Hradiště u Kasejovic

Zveřejněno: 31.5.2023

Smlouva o poskytnutí účelové dotace ze dne 12.4.2023

Smlouva o poskytnutí účelové dotace - dopravní obslužnost 2023.

Zveřejněno: 13.4.2023

Dodatek č.1 - Rekonstrukce objektu č.p.24 na budovu Obecního úřadu - 2. etapa

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo STAFIS - KT s.r.o. - Rekonstrukce objektu č.p.24 na budovu Obecního úřadu - 2. etapa

Zveřejněno: 21.2.2023

Smlouva o dílo - Výměna oken v budově bývalé školy v Bezděkově čp. 41 - kulturní místnost

Smlouva o dílo Preinvest, s.r.o. - Výměna oken v budově bývalé školy v Bezděkově čp. 41 - kulturní místnost

Zveřejněno: 22.8.2022

Smlouva o bezúplatném převodu majetku ze dne 25.7.2022

Smlouva s Hasičským záchranným sborem Plzeňského kraje ze dne 25.7.2022

Zveřejněno: 25.7.2022

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Hradiště ze dne 21.6.2022

Smlouva s Domov pro seniory ze dne 21.6.2022

Zveřejněno: 21.6.2022

Smlouva o dílo - Rekonstrukce objektu č.p.24 na budovu Obecního úřadu - 2. etapa

Smlouva o dílo STAFIS - KT s.r.o. - Rekonstrukce objektu č.p.24 na budovu Obecního úřadu - 2. etapa

Zveřejněno: 06.6.2022

Dodatek č.1 k - Rekonstrukce objektu čp. 24 ze dne 6.9.2021

Dodatek č.1 k - STAFIS - KT s.r.o. - Rekonstrukce objektu čp. 24 ze dne 6.9.2021

Zveřejněno: 21.3.2022

Smlouva o poskytnutí účelové dotace ze dne 1.3.2022

Smlouva o poskytnutí účelové dotace - dopravní obslužnost 2022.

Zveřejněno: 10.3.2022

Smlouva o bezúplatném převodu majetku ze dne 18.1.2022

Smlouva s Hasičským záchranným sborem Plzeňského kraje ze dne 18.1.2022

Zveřejněno: 18.1.2022

Smlouva o dílo - Rekonstrukce objektu čp. 24 ze dne 6.9.2021

Smlouva o dílo - STAFIS - KT s.r.o. - Rekonstrukce objektu čp. 24 ze dne 6.9.2021

Zveřejněno: 06.9.2021

Smlouva o poskytnutí dotace ze dne 28.7.2021

Smlouva o poskytnutí dotace - sociální služby.

Zveřejněno: 28.7.2021

Smlouva o dílo - Rekonstrukce MK v obci Hradiště ze dne 28.4.2021

Smlouva o dílo - Radek Šimsa - Rekonstrukce MK v obci Hradiště ze dne 28.4.2021

Zveřejněno: 28.4.2021

Smlouva o dílo - Oprava kapličky v obci Hradiště 2021

Smlouva o dílo STAFIS - KT s.r.o. - Oprava kapličky v obci Hradiště

Zveřejněno: 27.11.2020

Smlouva o poskytnutí dotace ze dne 1.9.2020

Smlouva o poskytnutí dotace - sociální služby.

Zveřejněno: 01.9.2020

Smlouva o poskytnutí dotace ze dne 17.8.2020

Smlouva o poskytnutí dotace - komunální zametač pro SONPHP.

Zveřejněno: 17.8.2020

Smlouva o poskytnutí účelové dotace ze dne 4.5.2020

Smlouva o poskytnutí účelové dotace - dopravní obslužnost.

Zveřejněno: 04.5.2020