Vyhlášky

Obecně závazné vyhlášky obce Hradiště.

Obecně závazné vyhlášky Obce Hradiště jsou umístěny na portálu: Sbírka právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů.

 

Oznámení o vyhlášení právního předpisu: Obecně závazná vyhláška 3/2023

Oznámení o vyhlášení právního předpisu: Obecně závazná vyhláška 3/2023 O místním poplatku ze psů

Zveřejněno: 03.10.2023

Oznámení o vyhlášení právního předpisu: Obecně závazná vyhláška 4/2023

Oznámení o vyhlášení právního předpisu: Obecně závazná vyhláška 4/2023 O místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Zveřejněno: 03.10.2023

Oznámení o vyhlášení právního předpisu: Obecně závazná vyhláška 2/2023

Oznámení o vyhlášení právního předpisu: Obecně závazná vyhláška 2/2023 o symbolech obce Hradiště

Zveřejněno: 28.7.2023

Oznámení o vyhlášení právního předpisu: Obecně závazná vyhláška 1/2023

Oznámení o vyhlášení právního předpisu: Obecně závazná vyhláška 1/2023 o pohybu psů a jiného zvířectva na veřejných prostranstvích k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku

Zveřejněno: 28.7.2023

Obecně závazná vyhláška obce Hradiště č. 1/2021

Obecně závazná vyhláška obce Hradiště č. 1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

Zveřejněno: 24.11.2021

Obecně závazná vyhláška obce Hradiště č. 3/2019

Obecně závazná vyhláška obce Hradiště č. 3/2019, o místním poplatku ze psů.

Zveřejněno: 18.12.2019

Obecně závazná vyhláška obce Hradiště č. 1/2019

Obecně závazná vyhláška obce Hradiště č. 1/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Hradiště

Zveřejněno: 27.11.2019

Strategicky rozvojovy dokument 2019-2023

Strategicky rozvojovy dokument obce Hradiště na období 2019-2023

Zveřejněno: 01.8.2019

Strategický plán rozvoje sportu 2019-2023 v obci Hradiště

Strategický plán rozvoje sportu 2019-2023 v obci Hradiště vydaný 1.8.2019

Zveřejněno: 01.8.2019

Sdělení o výkonu funkce pověřence pro ochranu osobních údajů

Informace o osobě pověřence pro ochranu osobních údajů OÚ Hradiště

Zveřejněno: 04.6.2018

Obecně závazná vyhláška č.5/2011

kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Hradiště

Zveřejněno: 30.8.2011

Obecně závazná vyhláška č.4/2011

o zrušení obecně závazných vyhlášek

Zveřejněno: 30.8.2011

Obecně závazná vyhláška č.2/2011

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Hradiště.

Zveřejněno: 30.8.2011

Obecně závazná vyhláška č.1/2006

o poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Zveřejněno: 02.1.2007

Dodatek č.2 k OZV č.1/2000

o vytvoření a použití účelových prostředků „Fondu rozvoje bydlení“ na území Obce Hradiště a jejích částí Záhorčiček a Bezděkova.

Zveřejněno: 01.9.2006

Obecně závazná vyhláška č.2/2003

o místních poplatcích.

Zveřejněno: 23.12.2003

Dodatek č.1 k OZV č.1/2000

o vytvoření a použití účelových prostředků „Fondu rozvoje bydlení“ na území Obce Hradiště a jejích částí Záhorčiček a Bezděkova.

Zveřejněno: 21.11.2003

Obecně závazná vyhláška č.2/2002

o symbolech obce HRADIŠTĚ.

Zveřejněno: 19.12.2002

Organizační řád obce Hradiště

Organizační řád obce Hradiště

Zveřejněno: 18.12.2002