Pozvánka

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva.

POZVÁNKA
na veřejné zasedání zastupitelstva obce Hradiště, které se koná ve středu 30.9.2009 od 20.00 hod. v HRADIŠTI v klubovně u hřiště.

PROGRAM:

  1. Podání žádostí o dotace.
  2. Odprodej obecního bytu.
  3. Doprava dětí do MŠ Kasejovice-úhrada nákladů.
  4. Inventarizační komise.
  5. Došlé žádosti.
  6. Různé.

Za obec Hradiště Braun Petr

Zveřejněno: 23.9.2009
Sejmuto: 30.9.2009