Aktuálně

Vánoční koncert 16.12.2023

Pozvánka do Bezděkova

Informace pro občany

Vážení občané, od 15. listopadu 2023 je obecní úřad přestěhován do nových prostor v Hradišti č. p. 24 na návsi u kapličky.

Informace občanům

Sociální služby pomáhající v tíživých životních situacích občanům na Nepomucku

Každý z nás se může dostat do tíživé životní situace, ve které si nebude umět pomoci sám, ani s podporou rodiny.

Žádost o dotaci na zařízení pro čištění a vypouštění odpadních vod

Žádost o dotaci na zařízení pro čištění a vypouštění odpadních vod na území obce Hradiště, Bezděkov a Zahorčičky.

Bezpečnostní desatero

Bezpečnostní desatero - chraňte domov i sebe

Novinky na Úřední desce

Veřejná vyhláška Č.j. MÚ/DOP/5273 /23 DOP/13728 /2023 - VrL

Veřejná vyhláška - přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Minimální zveřejnění od 06.12.2023 do 05.1.2024

Informace pro občany - změna sídla OÚ Hradiště

Oznámení o změně sídla OÚ Hradiště

Minimální zveřejnění od 29.11.2023 do 31.3.2024

VEŘEJNÉ POHŘEBIŠTĚ BEZDĚKOV - aktualizace údajů

Žádáme nájemce hrobových míst o aktualizaci údajů do 15.12.2023.

Minimální zveřejnění od 24.11.2023 do 31.12.2023

Rozpočet na rok 2024 Svazek obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU SVAZKU NA ROKY 2025 - 2026 Rozpočtové opatření č.2/2023

Rozpočet na rok 2024 Svazek obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU SVAZKU NA ROKY 2025 - 2026 Rozpořtové opatření č.2/2023

Minimální zveřejnění od 14.11.2023 do 31.12.2023

Nedostatečně identifikovaní vlastníci - seznam nemovitostí k 23.8.2023

Nedostatečně identifikovaní vlastníci - seznam nemovitostí k 23.8.2023

Minimální zveřejnění od 23.8.2023 do 01.1.2024

Poslední usnesení zastupitelstva

Zápis 5/2023

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hradiště, konaného dne 3.10. 2023 v Bezděkově od 18.00 hodin.

Zveřejněno: 04.10.2023