Informace občanům

Sociální služby pomáhající v tíživých životních situacích občanům na Nepomucku

Každý z nás se může dostat do tíživé životní situace, ve které si nebude umět pomoci sám, ani s podporou rodiny.

Žádost o dotaci na zařízení pro čištění a vypouštění odpadních vod

Žádost o dotaci na zařízení pro čištění a vypouštění odpadních vod na území obce Hradiště, Bezděkov a Zahorčičky.

Bezpečnostní desatero

Bezpečnostní desatero - chraňte domov i sebe

Novinky na Úřední desce

Záměr nakládání s obecním majetkem z 19.6.2024

Obec Hradiště zveřejňuje záměr nakládání s obecním majetkem.

Minimální zveřejnění od 19.6.2024 do 10.7.2024

Opatření obecné povahy č. j. PK-ŽP/9706/24

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí vydává opatření obecné povahy

Minimální zveřejnění od 11.6.2024 do 12.7.2024

Dražební vyhláška č.j.: 120 EX 23744/15-192

Dražební vyhláška - o provedení elektronické dražby nemovitých věcí

Minimální zveřejnění od 15.5.2024 do 17.7.2024

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE HRADIŠTĚ 2023

Závěrečný účet obce Hradiště 2023 - Dotace, Závěrečný účet Obce Hradišté 2023, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2023, Inventarizační zpráva 2023, Příloha, Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

Minimální zveřejnění od 19.4.2024 do 30.6.2025

Zveřejněné dokumenty 2023

Oznámení o zveřejnění dokumentů v elektronické podobě a možnost nahlédnutí do jejich listinných podob dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Minimální zveřejnění od 31.12.2023 do 31.12.2024

Poslední usnesení zastupitelstva

Usnesení 2/2024 z 18.4.2024

Usnesení Zastupitelstva obce Hradiště ze zasedání dne 18.4.2024.

Zveřejněno: 18.4.2024