Archiv dokumentů

Archiv vybraných dokumentů zveřejněných na úřední desce nebo ostatních důležitých dokumentů.

Veřejná vyhláška Fú pro Plzeňský kraj Č.j. 654742/24/2300-11530-401159

Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam čj. 654651/24/2300-11530-401159 Finančního úřadu pro Plzeňský kraj

Minimální zveřejnění od 15.4.2024 do 15.5.2024

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 18.4. 2024

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Hradiště.

Minimální zveřejnění od 08.4.2024 do 22.4.2024

Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření Svazek obcí 2023

Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření k 31.12.2023 Svazek obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství

Minimální zveřejnění od 01.4.2024 do 01.5.2024

Aukční vyhláška č.j.: 10552/P/2024-HMSO

Elektronická aukce.

Minimální zveřejnění od 27.3.2024 do 16.5.2024

Výluky a omezení provozu Nepomuk – Blatná

Výluky a omezení provozu Nepomuk – Blatná Denně ve dnech 2. – 5. 4. 2024 od 7:20 hodin do 14:20 hodin.

Minimální zveřejnění od 25.3.2024 do 05.4.2024

Porovnání všech položek výpočtu vodného 2023

Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2023 a dosažené skutečnosti v témže roce

Minimální zveřejnění od 20.3.2024 do 20.4.2024

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE HRADIŠTĚ 2023

Návrh závěr. účtu obce Hradiště 2023, Příloha, Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Fin.- výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, Dotace 2023, Inventarizační zpráva rok 2023, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Hradiště za rok 2023, Návrh na závěrěčnéhý účet za rok 2023

Minimální zveřejnění od 07.3.2024 do 19.4.2024

Návrh opatření obecné povahy č. j.: PK-ŽP/3093/24

Návrh opatření obecné povahy č. j.: PK-ŽP/3093/24 KRAJSKÝ ÚŘAD PLZENSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí

Minimální zveřejnění od 26.2.2024 do 11.3.2024

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 20.2.2024

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Hradiště.

Minimální zveřejnění od 09.2.2024 do 23.2.2024

Přehled obdržených dotací 2023 a poskytnutých příspěvků 2023

Informace o dotacích a příspěvcích Obce Hradiště.

Minimální zveřejnění od 02.1.2024 do 02.3.2024

Veřejná vyhláška Č.j. MÚ/DOP/5273 /23 DOP/13728 /2023 - VrL

Veřejná vyhláška - přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Minimální zveřejnění od 06.12.2023 do 05.1.2024

Informace pro občany - změna sídla OÚ Hradiště

Oznámení o změně sídla OÚ Hradiště

Minimální zveřejnění od 29.11.2023 do 31.3.2024

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 7.12. 2023

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Hradiště.

Minimální zveřejnění od 27.11.2023 do 07.12.2023

VEŘEJNÉ POHŘEBIŠTĚ BEZDĚKOV - aktualizace údajů

Žádáme nájemce hrobových míst o aktualizaci údajů do 15.12.2023.

Minimální zveřejnění od 24.11.2023 do 31.3.2024

Veřejná vyhláška Č.j. MÚ/DOP/5128 /23 DOP/13171 /2023 - BaM

Veřejná vyhláška - přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Minimální zveřejnění od 16.11.2023 do 05.12.2023

Rozpočet na rok 2024 Svazek obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU SVAZKU NA ROKY 2025 - 2026 Rozpočtové opatření č.2/2023

Rozpočet na rok 2024 Svazek obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU SVAZKU NA ROKY 2025 - 2026 Rozpořtové opatření č.2/2023

Minimální zveřejnění od 14.11.2023 do 31.12.2023

Návrh rozpočtu 2024 a rozpočtový výhled 2024 - 2026

Návrh rozpočtu obce Hradiště na rok 2024 a rozpočtový výhled ne období 2024 - 2026

Minimální zveřejnění od 10.11.2023 do 08.12.2023

Veřejná vyhláška Č.j. MÚ/DOP/4789/23 DOP/12653/2023 - BaM

Veřejná vyhláška - přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Minimální zveřejnění od 06.11.2023 do 30.11.2023

Návrh rozpočtu Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství na rok 2024 a střednědobý výhled 2025-2026

Návrh rozpočtu Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství na rok 2024 a střednědobý výhled 2025-2026

Minimální zveřejnění od 17.10.2023 do 02.11.2023

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 3.10.2023

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Hradiště.

Minimální zveřejnění od 21.9.2023 do 03.10.2023

Veřejná vyhláška č.j.: PK-RR/4343/23

Veřejná vyhláška o vydání Aktualizace č.3 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje

Minimální zveřejnění od 14.9.2023 do 03.10.2023