Pozvánka

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Hradiště.

POZVÁNKA
na veřejné zasedání zastupitelstva obce Hradiště, které se koná ve čtvrtek 25.6.2009 od 20.00 hod. v BEZDĚKOVĚ v úřadovně OÚ čp.25.

PROGRAM:

  1. Zpráva o výsledku hospodaření obce za r.2008 a schválení závěrečného účtu.
  2. Rozpočtové opatření č.2/2009 a 3/2009.
  3. Inventarizace za rok 2008.
  4. Obecní byt v Hradišti čp.77.
  5. CZECH POINT-nové podmínky o udělení dotace.
  6. Přidělení grantu na publikaci o historii Zahorčiček
  7. Došlé žádosti

Za obec Hradiště Braun Petr

Zveřejněno: 18.6.2009
Sejmuto: 25.6.2009