Současnost obce

Statistické údaje z posledního sčítání obyvatal a pohledy na obec

Obyvatelstvo: (údaje roku 2004)

Počet bydlících obyvatel k 31.12. : 264
Muži : 149
Ženy: 115
V produktivním věku: 158

Obecná charakteristika: (údaje roku 2004)

První písemná zpráva: 1227
Nadmořská výška (m n.m.): 492
Katastrální plocha (ha) 1362
Části obce: Hradiště, Bezděkov, Zahorčičky

 

Druhy pozemků: (údaje roku 2004)

Celková výměra pozemku (ha): 1362.0053
Orná půda (ha): 714.0884
Zahrady (ha): 13.3977
Ovocné sady (ha): 0.8051
Trvalé trávní porosty (ha): 269.0858
Zemědělská půda (ha): 997.3770
Lesní půda (ha): 216.8298
Vodní plochy (ha): 57.8746
Zastavěné plochy (ha): 13.4928
Ostatní plochy (ha): 76.4311

 

Hradiště

Bezděkov

Zahorčičky