Úřední deska

Úřední deska obce Hradiště

Oznámení o místě a době konání voleb do Evropského parlamentu

Oznámení o místě a době konání voleb do Evropského parlamentu ve dnech 7. a 8. června 2024

Minimální zveřejnění od 16.5.2024 do 08.6.2024

Dražební vyhláška č.j.: 120 EX 23744/15-192

Dražební vyhláška - o provedení elektronické dražby nemovitých věcí

Minimální zveřejnění od 15.5.2024 do 17.7.2024

Závěrečný účet svazku za rok 2023

Závěrečný účet - Svazek obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství za rok 2023

Minimální zveřejnění od 26.4.2024 do 31.5.2024

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE HRADIŠTĚ 2023

Závěrečný účet obce Hradiště 2023 - Dotace, Závěrečný účet Obce Hradišté 2023, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2023, Inventarizační zpráva 2023, Příloha, Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

Minimální zveřejnění od 19.4.2024 do 30.6.2025

Usnesení - dražební vyhláška č.j.: 121 EX 8249/08-104

Usnesení soudního exekutora.

Minimální zveřejnění od 17.4.2024 do 14.6.2024

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Volby do Evropského parlamentu se budou konat v pátek 7. června 2024 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 8. června 2024 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Minimální zveřejnění od 03.4.2024 do 08.6.2024

Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Evropského parlamentu

Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Evropského parlamentu

Minimální zveřejnění od 27.2.2024 do 08.6.2024

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU Přehled termínů a lhůt Přehled termínů a lhůt

Minimální zveřejnění od 27.2.2024 do 08.6.2024

Zveřejněné dokumenty 2023

Oznámení o zveřejnění dokumentů v elektronické podobě a možnost nahlédnutí do jejich listinných podob dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Minimální zveřejnění od 31.12.2023 do 31.12.2024

Informace občanům

Výzva a žádost výboru Honebního společenstva Chanovice

Výzva a žádost výboru Honebního společenstva Chanovice

Sociální služby pomáhající v tíživých životních situacích občanům na Nepomucku

Každý z nás se může dostat do tíživé životní situace, ve které si nebude umět pomoci sám, ani s podporou rodiny.

Žádost o dotaci na zařízení pro čištění a vypouštění odpadních vod

Žádost o dotaci na zařízení pro čištění a vypouštění odpadních vod na území obce Hradiště, Bezděkov a Zahorčičky.

Bezpečnostní desatero

Bezpečnostní desatero - chraňte domov i sebe