Úřední deska

Úřední deska obce Hradiště

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 3.10.2023

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Hradiště.

Minimální zveřejnění od 21.9.2023 do 03.10.2023

Veřejná vyhláška č.j.: PK-RR/4343/23

Veřejná vyhláška o vydání Aktualizace č.3 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje

Minimální zveřejnění od 14.9.2023 do 03.10.2023

Nedostatečně identifikovaní vlastníci - seznam nemovitostí k 23.8.2023

Nedostatečně identifikovaní vlastníci - seznam nemovitostí k 23.8.2023

Minimální zveřejnění od 23.8.2023 do 01.1.2024

Výzva majitelům pozemků k 27.2.2023

Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků k 27.2.2023

Minimální zveřejnění od 27.2.2023 do 01.1.2024

Nedostatečně identifikovaní vlastníci - informační souhrn

Nedostatečně identifikovaní vlastníci - informační souhrn k 27.2.2023

Minimální zveřejnění od 27.2.2023 do 01.1.2024

Rozpočtové opatření č.3/2023

Rozpočtové opatření Obce Hradiště č.3/2023

Minimální zveřejnění od 10.2.2023 do

Zveřejněné dokumenty 2022

Oznámení o zveřejnění dokumentů v elektronické podobě a možnost nahlédnutí do jejich listinných podob dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Minimální zveřejnění od 31.12.2022 do 31.12.2023

Rozpočet svazku 2023 a rozpočtový výhled 2024 - 2025

Schválený rozpočet Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství na rok 2023 a rozpočtový výhled 2024 - 2025

Minimální zveřejnění od 11.11.2022 do 26.11.2023

Informace občanům

Sociální služby pomáhající v tíživých životních situacích občanům na Nepomucku

Každý z nás se může dostat do tíživé životní situace, ve které si nebude umět pomoci sám, ani s podporou rodiny.

Žádost o dotaci na zařízení pro čištění a vypouštění odpadních vod

Žádost o dotaci na zařízení pro čištění a vypouštění odpadních vod na území obce Hradiště, Bezděkov a Zahorčičky.

Bezpečnostní desatero

Bezpečnostní desatero - chraňte domov i sebe