Úřední deska

Úřední deska obce Hradiště

Informace o počtu a sídle volebních okrsků - volba prezidenta 13. a 14.1.2023

Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volbu prezidenta České republiky konanou ve dnech 13.1.2023 a 14.1.2023

Minimální zveřejnění od 23.11.2022 do 14.1.2023

Přehled obdržených dotací 2022 a poskytnutých příspěvků 2022

Informace o dotacích a příspěvcích Obce Hradiště.

Minimální zveřejnění od 21.11.2022 do 21.1.2023

Opatření obecné povahy č. j.: DOP/11905/2022 - VrL

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.

Minimální zveřejnění od 18.11.2022 do 18.12.2022

Rozpočet svazku 2023 a rozpočtový výhled 2024 - 2025

Schválený rozpočet Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství na rok 2023 a rozpočtový výhled 2024 - 2025

Minimální zveřejnění od 11.11.2022 do 26.11.2023

Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí - volba prezidenta 13. a 14.1.2023

Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí pro volbu prezidenta České republiky konanou ve dnech 13.1.2023 a 14.1.2023

Minimální zveřejnění od 02.11.2022 do 14.1.2023

VOLBA PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY 2023 - přehled termínů a lhůt

Volby prezidenta České republiky proběhnou dne 23. 1. - 24. 1.2023

Minimální zveřejnění od 14.9.2022 do 28.12.2022

Veřejná vyhláška č.j.: DOP/10278/2022 - BaM

Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy, Stanovení přechodné úpravy provozu

Minimální zveřejnění od 18.8.2022 do 31.12.2022

Výzva majitelům pozemků k 13.5.2022

Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - § 64 – 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon – aktualizace k 13.5.2022

Minimální zveřejnění od 13.5.2022 do 31.1.2023

Rozpočet svazek 2022 a Střednědobý výhled 2022-2024

Rozpočet - Svazek obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství na rok 2022 a Střednědobý výhled 2022-2024

Minimální zveřejnění od 18.3.2022 do 31.5.2023

Opatření obecné povahy č.j.: 41508/2019-MZE-16212

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství

Minimální zveřejnění od 02.9.2019 do 31.12.2022

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA č.j.: 18918/2019-MZE-16212

Ministerstvo zemědělství vydává opatření obecné povahy č.j.:18918/2019-MZE-16212

Minimální zveřejnění od 03.4.2019 do 31.12.2022

Informace občanům

Aktuální jízdní řád linky 449

Jízdní řád Kasejovice, Chloumek - Kasejovice, Řesanice od 11.12.2022

Kultura občanům regionu 2022 - 2023

Kulturní akce v našem regionu

Změny jízdních řádů autobusů od 11. prosince 2022

Informace o změnách jízdních řádů.

Oznámení - gynekolog Tomáš Sýkora

Informace o změně sídla

Žádost o dotaci na zařízení pro čištění a vypouštění odpadních vod

Žádost o dotaci na zařízení pro čištění a vypouštění odpadních vod na území obce Hradiště, Bezděkov a Zahorčičky.

Bezpečnostní desatero

Bezpečnostní desatero - chraňte domov i sebe