Úřední deska

Úřední deska obce Hradiště

Výzva majitelům pozemků k 13.5.2022

Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - § 64 – 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon – aktualizace k 13.5.2022

Minimální zveřejnění od 13.5.2022 do 31.1.2023

Návrh Závěrečného účtu 2021.

Návrh Závěrečného účtu obce Hradiště za rok 2021.

Minimální zveřejnění od 09.5.2022 do 09.6.2022

Veřejná vyhláška č.j.: 837965/22/2300-11420-401159

Daň z nemovitých věcí na rok 2022

Minimální zveřejnění od 26.4.2022 do 26.5.2022

Rozhodnutí o vyhlášení voleb SZ ČR z 13.4.2022

Rozhodnutí o vyhlášení voleb prezidentem republiky

Minimální zveřejnění od 26.4.2022 do 26.5.2022

Volby do Zastupitelstev obcí konaných ve dnech 23. a 24.9.2022 - přehled termínů

Informace k volbám do Zastupitelstev obcí

Minimální zveřejnění od 26.4.2022 do 24.9.2022

Volby do Senátu parlamentu ČR konaných ve dnech 23. a 24.9.2022 - přehled termínů

Informace k volbám do Senátu parlamentu ČR 2022

Minimální zveřejnění od 26.4.2022 do 24.9.2022

Rozpočet svazek 2022 a Střednědobý výhled 2022-2024

Rozpočet - Svazek obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství na rok 2022 a Střednědobý výhled 2022-2024

Minimální zveřejnění od 18.3.2022 do 31.5.2023

Opatření obecné povahy č.j.: 41508/2019-MZE-16212

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství

Minimální zveřejnění od 02.9.2019 do 31.12.2022

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA č.j.: 18918/2019-MZE-16212

Ministerstvo zemědělství vydává opatření obecné povahy č.j.:18918/2019-MZE-16212

Minimální zveřejnění od 03.4.2019 do 31.12.2022

Informace občanům

Burza Tchořovice termíny 2022

Termíny oblíbené burzy

Žádost o dotaci na zařízení pro čištění a vypouštění odpadních vod

Žádost o dotaci na zařízení pro čištění a vypouštění odpadních vod na území obce Hradiště, Bezděkov a Zahorčičky.

Kotlíkové dotace a Nová zelená úsporám

Informace o zdrojích informací pro dotace pro domácnosti

Bezpečnostní desatero

Bezpečnostní desatero - chraňte domov i sebe