Úřední deska

Úřední deska obce Hradiště

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Minimální zveřejnění od 10.7.2024 do 31.8.2024

Volby do Zastupitelstev krajů konaných ve dnech 20.9. a 21.9. 2024

Informace k volbám do Zastupitelstev krajů

Minimální zveřejnění od 09.7.2024 do 21.9.2024

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE HRADIŠTĚ 2023

Závěrečný účet obce Hradiště 2023 - Dotace, Závěrečný účet Obce Hradišté 2023, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2023, Inventarizační zpráva 2023, Příloha, Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

Minimální zveřejnění od 19.4.2024 do 30.6.2025

Zveřejněné dokumenty 2023

Oznámení o zveřejnění dokumentů v elektronické podobě a možnost nahlédnutí do jejich listinných podob dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Minimální zveřejnění od 31.12.2023 do 31.12.2024

Informace občanům

Sociální služby pomáhající v tíživých životních situacích občanům na Nepomucku

Každý z nás se může dostat do tíživé životní situace, ve které si nebude umět pomoci sám, ani s podporou rodiny.

Žádost o dotaci na zařízení pro čištění a vypouštění odpadních vod

Žádost o dotaci na zařízení pro čištění a vypouštění odpadních vod na území obce Hradiště, Bezděkov a Zahorčičky.

Bezpečnostní desatero

Bezpečnostní desatero - chraňte domov i sebe