Archiv dokumentů strana 37

Archiv vybraných dokumentů zveřejněných na úřední desce nebo ostatních důležitých dokumentů. Strana číslo 37.

Záměr

prodeje nebo směny pozemku.

Minimální zveřejnění od 17.9.2009 do 02.10.2009

Veřejná vyhláška

o vytýčení a předání nových vlastnických pozemků dle schváleného návrhu komplexní pozemkové úpravy v Zahorčičkách, které se bude konat dne 29.9. 2009 od 8 do 18 hodin (sraz účastníků dle pozvánky v budově Obecního úřadu Hradiště v Zahorčičkách).

Minimální zveřejnění od 07.9.2009 do 29.9.2009

Pozvánka

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Hradiště.

Minimální zveřejnění od 18.6.2009 do 25.6.2009

Oznámení

o době a místě konání voleb do EVROPSKÉHO PARLAMENTU.

Minimální zveřejnění od 23.4.2009 do 08.5.2009

Jmenování zapisovatelů pro volby

Jmenování zapisovatelů pro „Volby do EVROPSKÉHO PARLAMENTU“, na území ČR konané ve dnech 5.června 2009 a 6.června 2009.

Minimální zveřejnění od 23.4.2009 do 08.5.2009

Vyhláška

VYMĚŘENÍ DANĚ Z NEMOVITOSTÍ NA ROK 2009

Minimální zveřejnění od 15.4.2009 do 15.5.2009

Stanovení počtu členů

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise.

Minimální zveřejnění od 06.4.2009 do 21.4.2009

Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti.

Minimální zveřejnění od 03.4.2009 do 18.4.2009

Nařízení

Nařízení č. 1/2009 Krajské veterinární správy pro Plzeňský kraj

Minimální zveřejnění od 26.3.2009 do 10.4.2009

Pozvánka

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Hradiště.

Minimální zveřejnění od 20.3.2009 do 27.3.2009

Nařízení

Nařízení Státní veterinární správy - katarální horečka.

Minimální zveřejnění od 09.3.2009 do 24.3.2009

Oznámení

Oznámení Pozemkového úřadu Plzeň-jih.

Minimální zveřejnění od 25.2.2009 do 12.3.2009

Pozvánka

Pozvánka na jednání Shromáždění zástupců Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství.

Minimální zveřejnění od 09.2.2009 do 24.2.2009

Veřejná vyhláška

o zahájení pozemkové úpravy v katastrálním území Bezděkov u Kasejovic, obec Hradiště

Minimální zveřejnění od 03.2.2009 do 18.2.2009

Vyhláška

Pozemkového úřadu Plzeň-jih.

Minimální zveřejnění od 28.1.2009 do 12.2.2009

Veřejná vyhláška - rozhodnutí

Veřejná vyhláška kterou se oznamuje rozhodnutí o schválení návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Zahorčičky ve smyslu § 11, odst. 5, zákona č. 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.

Minimální zveřejnění od 23.1.2009 do 09.2.2009

Datové schránky

Důležité informace o datových schránkách.

Minimální zveřejnění od 08.1.2009 do 01.7.2009

ZDRAVOTNÍ ZKOUŠKY

- preventivní a diagnostické úkony u hospodářských zvířat.

Minimální zveřejnění od 08.1.2009 do 31.10.2009

Pozvánka

na veřejné zasedání zastupitelstva obce Hradiště.

Minimální zveřejnění od 08.1.2009 do 17.1.2009

Návrh rozpočtu 2009

Návrh rozpočtu obce Hradiště na rok 2009.

Minimální zveřejnění od 12.12.2008 do 27.12.2008

Rozpočtový výhled - návrh

Rozpočtový výhled obce Hradiště na roky 2009, 2010, 2011.

Minimální zveřejnění od 12.12.2008 do 27.12.2008