Záměr

Záměr prodeje nemovitosti v k.ú. Hradiště

Obec Hradiště
www.obec-hradiste.cz

Hradiště 62,
obec.hradiste@blatna.net
335 44 Kasejovice
tel: 371595129

Na základě usnesení zastupitelstva obce ze dne 27.11.2009 zveřejňuje Obec Hradiště ve smyslu § 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění

záměr prodeje nemovitosti v k.ú. Hradiště

bytové jednotky č.77/3 3+1 o celkové výměře 83,12 m2 v 2.NP s 8312/32760 podílu na společných částech nemovitosti čp.77 a pozemku stpč. 89/1. Cena stanovena znaleckým posudkem je 410.950,-- Kč.

Žádost o koupi bytové jednotky lze podat v průběhu zveřejnění nejpozději však do 31.1.2010 na Obecní úřad v Hradišti.

Braun Petr
starosta obce Hradiště

Zveřejněno: 08.12.2009
Sejmuto: 31.1.2010