Návrh rozpočtu na rok 2010

Vávrh rozpočtu obce Hradiště na rok 2010.

OBEC HRADIŠTĚ - NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2010 - PŘÍJMY

NÁZEV PARAGRAFU A POLOŽKY PARAGRAF POLOŽKA  ČÁSTKA 
Daň z příjmu fyzických osob ze záv.činnosti   1111            462 100,00 Kč
Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ   1112 40 000,00 Kč
Daň z př. fyz. osob z kapit. výnos   1113 40 000,00 Kč
Daň z příjmu právnických osob   1121 500 000,00 Kč
Daň z příjmu právnických osob za obce   1122 25 000,00 Kč
Daň z DPH   1211 1 200 000,00 Kč
Daň z nemovitostí   1511   400 000,00 Kč
Místní poplatek za likvidaci odpadů   1337   130 000,00 Kč
Místní poplatek ze psů   1341   4 500,00 Kč
Správní poplatky   1361 5 000,00 Kč
Splátky půjček od obyvatelFRB   2460 54 280,00 Kč
Dotace ze SR SR na výkon státní správy   4112 79 800,00 Kč
LES-hospodaření 1032   250 000,00 Kč
Pitná voda 2310   5 000,00 Kč
Prodej brožur 3316   2 000,00 Kč
Byty-pronájem 3612   73 000,00 Kč
Ostatní nemovitosti-pronájem 3613   1 320,00 Kč
Pronájem pozemků zemědělských 3639 2131   8 000,00 Kč
Úroky z účtů 6310 2141   20 000,00 Kč
CELKEM     3 300 000,00 Kč

OBEC HRADIŠTĚ - NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2010 - VÝDAJE

NÁZEV PARAGRAFU A POLOŽKY PARAGRAF POLOŽKA  ČÁSTKA 
LES- pěstební činnost 1031     250 000,00 Kč
LES-produkční činnosti 1032   80 000,00 Kč
LES-správa v lesním hospodářství 1036   6 000,00 Kč
Dopravní obslužnost 2221   5 340,00 Kč
Pitná voda 2310   8 000,00 Kč
Ostatní projekty 2341   420 000,00 Kč
MŠ-Kasejovice 3111   35 000,00 Kč
ZŠ-Kasejovice 3113     45 000,00 Kč
Vydání publikace o obci Bezděkov 3316   40 000,00 Kč
Setkání důchodců v Kasejovicích 3326   5 000,00 Kč
Místní noviny - náklady 3349   7 000,00 Kč
Činnost kulturního výboru 3399         10 000,00 Kč
Ostatní zájmová činnost /Hry atp./ 3429   80 000,00 Kč
Bytové hospodářství 3612   40 000,00 Kč
Veřejné osvětlení včetně údržby a oprav 3631   180 000,00 Kč
Územní plánování 3635     300 000,00 Kč
Sběr a svoz komunálního odpadu 3722   300 000,00 Kč
Péče o veřejnou zeleň 3745      160 000,00 Kč
Ostatní sociální péče /komunitní plánování-příspěvky/ 4349   1 400,00 Kč
Činnost SDH 5512   20 000,00 Kč
Obecní zastupitelstvo 6112   120 000,00 Kč
Činnost místní správy 6171    1 126 000,00 Kč
Služby peněžních ústavů 6310   11 000,00 Kč
Pojištění majetku obce 6320   22 000,00 Kč
Platba daní za obec 6399   28 000,00 Kč
Ostatní činnosti j.n.čl.příspěvek PRÁCHEŇSKO 6409   260,00 Kč
CELKEM:      3 300 000,00 Kč

Zveřejněno: 18.1.2010
Sejmuto: 02.2.2010