Záměr

Záměr prodeje pozemku v k.ú. Hradiště

Obec Hradiště
www.obec-hradiste.cz

Hradiště 62,
obec.hradiste@blatna.net
335 44 Kasejovice
tel: 371595129

Na základě usnesení zastupitelstva obce ze dne 27.11.2009 zveřejňuje Obec Hradiště ve smyslu § 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění

záměr prodeje pozemku v k.ú. Hradiště

pozemek p.č. 2122/2 o výměře 64 m2   paní Haně Chvátalové, bytem Hradiště.

Braun Petr
starosta obce Hradiště

Zveřejněno: 08.12.2009
Sejmuto: 23.12.2009