Rozpočtový výhled obce 2010-2012

Rozpočtový výhled obce Hradiště na roky 2010-2012.

OBEC HRADIŠTĚ - ROZPOČTOVÝ VÝHLED V Kč

  Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012
Daňové příjmy 2 436 525,00 2 558 351,20 2 686 268,70
Nedaňové příjmy 479 587,50 503 566,87 528 745,21
       
PŘÍJMY CELKEM: 2 916 112,50 3 061 918,00 3 215 013,90
VÝDAJE CELKEM: 2 916 112,50 3 061 918,00 3 215 013,90

Schváleno Zastupitelstvem obce Hradiště dne 18.12.2009.

Podepsáni:
Novák Pavel - místostarosta
Braun Petr - starosta obce

Zveřejněno: 20.1.2010
Sejmuto: 05.2.2010