Archiv dokumentů strana 40

Archiv vybraných dokumentů zveřejněných na úřední desce nebo ostatních důležitých dokumentů. Strana číslo 40.

Oznámení

Pozemkového úřadu Plzeň-jih.

Minimální zveřejnění od 03.12.2007 do 19.12.2007

Oznámení

schváleného plánu spoečenských zařízení KPÚ v k.ú.Zahorčičky.

Minimální zveřejnění od 03.12.2007 do 19.12.2007

Pozvánka

na zasedání zastupitelstva.

Minimální zveřejnění od 28.11.2007 do 13.12.2007

Žádost

o připomínky k návrhu na zařazení lokalit/y CZ0424125 - Doupovské hory do národního seznamu.

Minimální zveřejnění od 15.11.2007 do 30.11.2007

Veřejná vyhláška

O vytýčení a předání nových vlastnických pozemků dle schváleného návrhu komplexní pozemkové úpravy v Hradišti u Kasejovic.

Minimální zveřejnění od 08.11.2007 do 23.11.2007

Nařízení KVS

Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – katarální horečky ovcí.

Minimální zveřejnění od 05.11.2007 do 21.11.2007

Záměr

Obec HRADIŠTĚ zveřejňuje záměr pronájmu obecního pozemku.

Minimální zveřejnění od 01.11.2007 do 15.11.2007

Oznámení

o vyložení soupisu nároků vlastníků při komplexní pozemkové úpravě v katastrálním území Zahorčičkv na dobu 15 dnů ode dne vyvěšení na místně příslušném Obecním úřadě v Hradišti.

Minimální zveřejnění od 29.10.2007 do 13.11.2007

Pozvánka

na zasedání zastupitelstva.

Minimální zveřejnění od 04.10.2007 do 13.10.2007

NAŘÍZENÍ č. 6/2007 KVS pro Plzeňský kraj

NAŘÍZENÍ č. 6/2007 KVS pro Plzeňský kraj

Minimální zveřejnění od 13.9.2007 do 28.9.2007

Vybrané ukazatele strukturálního šetření v zemědělství 2005.

Vybrané ukazatele strukturálního šetření v zemědělství 2005.

Minimální zveřejnění od 27.8.2007 do 12.9.2007

Informace

o připravovaném výběrovém šetření v zemědělství "ZEM 2007" a žádost o spolupráci ve smyslu zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě.

Minimální zveřejnění od 27.8.2007 do 13.9.2007

Mimořádná veterinární opatření

Mimořádná veterinární opatření.

Minimální zveřejnění od 28.6.2007 do 13.7.2007

Výběrové řízení

Výběrové řízení čís. PHMS/RP/1592/2006 na zjištění zájemce o koupi nemovitostí v katastrálním území Polanka u Kasejovic.

Minimální zveřejnění od 27.6.2007 do 12.7.2007

Oznámení o převzetí písemnosti

Oznámení o převzetí písemnosti.

Minimální zveřejnění od 22.6.2007 do 08.7.2007

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazek obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství za rok 2006.

Minimální zveřejnění od 22.6.2007 do 08.7.2007

Pozvánka

na zasedání zastupitelstva.

Minimální zveřejnění od 14.6.2007 do 21.6.2007

Veřejná vyhláška - oznámení o rozhodnutí

Veřejná vyhláška - oznámení o rozhodnutí o schválení návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hradiště u Kasejovic.

Minimální zveřejnění od 11.6.2007 do 26.6.2007

Rozhodnutí - schválení komplexních pozemkových úprav

Rozhodnutí - schválení komplexních pozemkových úprav.

Minimální zveřejnění od 11.6.2007 do 26.6.2007

Oznámení o převzetí písemnosti

Oznámení o převzetí písemnosti.

Minimální zveřejnění od 07.6.2007 do 22.6.2007

Veřejná vyhláška

pro ÚVODNÍ JEDNÁNÍ podle § 7 zákona č. 139/2002 Sb. v jeho platném znění, ve věci komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Zahorčičky.

Minimální zveřejnění od 31.5.2007 do 16.6.2007