Archiv dokumentů strana 34

Archiv vybraných dokumentů zveřejněných na úřední desce nebo ostatních důležitých dokumentů. Strana číslo 34.

Záměr

Záměr obce Hradiště č.j.:1/2012

Minimální zveřejnění od 29.3.2012 do 14.4.2012

Výzva

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Dodávka a montáž sociální buňky (sanitárního kontejneru) muži - ženy"

Minimální zveřejnění od 29.3.2012 do 15.4.2012

Pozvánka na jednání Shromáždění zástupců svazku

Pozvánka na jednání Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství.

Minimální zveřejnění od 28.3.2012 do 24.4.2012

Dražební vyhláška

Dražební vyhláška č.j.:025 Ex 3887/05-48.

Minimální zveřejnění od 21.3.2012 do 16.5.2012

Dražební vyhláška

Dražební vyhláška č.j.:025 Ex 3887/05-47.

Minimální zveřejnění od 21.3.2012 do 16.5.2012

Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření svazku za rok 2011

Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření Svazku obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství na rok 2011.

Minimální zveřejnění od 15.3.2012 do 31.3.2012

Návrh závěrečného účtu svazku

Návrh závěrečného účtu svazku obcí okresu Plzeň – jih pro odpadové hospodářství za rok 2011.

Minimální zveřejnění od 15.3.2012 do 31.3.2012

Pozvánka

na veřejné zasedání zastupitelstva obce.

Minimální zveřejnění od 08.3.2012 do 20.3.2012

Zdravotní zkoušky

Zdravotní zkoušky - preventivní a diagnostické úkony u hospodářských zvířat -KVS, č. j.: SVS/121/2012-KVSP.

Minimální zveřejnění od 12.1.2012 do 27.1.2012

Pozvánka

na veřejné zasedání zastupitelstva obce.

Minimální zveřejnění od 11.1.2012 do 19.1.2012

Návrh rozpočtu Svazku obcí na rok 2012

Návrh rozpočtu Svazku obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství na rok 2012

Minimální zveřejnění od 10.1.2012 do 27.1.2012

Oznámení č.1/2011

Obec Hradiště v souladu s §39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb. zveřejňuje záměr.

Minimální zveřejnění od 21.12.2011 do 06.1.2012

Pozvánka

na veřejné zasedání zastupitelstva obce.

Minimální zveřejnění od 20.12.2011 do 30.12.2011

Návrh rozpočtu 2012

Návrh rozpočtu Obce Hradiště na rok 2012

Minimální zveřejnění od 14.12.2011 do 15.1.2012

Pozvánka

na veřejné zasedání zastupitelstva obce.

Minimální zveřejnění od 07.12.2011 do 15.12.2011

Nařízení Státní veterinární správy

Nařízení Státní veterinární správy č.j.:SVS/6210/2011.

Minimální zveřejnění od 29.11.2011 do 16.12.2011

Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška č.j.:207097/2011-MZE-130727

Minimální zveřejnění od 16.11.2011 do 02.12.2011

Pozvánka

na veřejné zasedání zastupitelstva obce.

Minimální zveřejnění od 20.10.2011 do 28.10.2011

Veřejnoprávní smlouva

Veřejnoprávní smlouva mezi obcí Hradiště a městem Kasejovice.

Minimální zveřejnění od 15.9.2011 do 30.9.2011

Pozvánka

na veřejné zasedání zastupitelstva obce.

Minimální zveřejnění od 17.8.2011 do 25.8.2011

Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška o doručení pozvánky podle § 25 odst. 1, 2 zákona č. 500/2004 Sb., v platném znění.

Minimální zveřejnění od 12.8.2011 do 26.8.2011