Archiv dokumentů strana 34

Archiv vybraných dokumentů zveřejněných na úřední desce nebo ostatních důležitých dokumentů. Strana číslo 34.

Oznámení

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

Minimální zveřejnění od 20.4.2010 do 05.5.2010

Záměr

Záměr prodeje pozemku.

Minimální zveřejnění od 07.4.2010 do 22.4.2010

Jmenování

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise.

Minimální zveřejnění od 07.4.2010 do 06.5.2010

Nařízení

Nařízení č.1/2010 Krajské veterinární správy pro Plzeňský kraj.

Minimální zveřejnění od 31.3.2010 do 15.4.2010

Veřejná vyhláška

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

Minimální zveřejnění od 31.3.2010 do 15.4.2010

Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí

pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 28. a 29. května 2010.

Minimální zveřejnění od 26.3.2010 do 11.4.2010

Vyhlášení platnosti

obnoveného katastrálního operátu.

Minimální zveřejnění od 12.3.2010 do 27.3.2010

Vyhláška

Oznámení o ustanovení opatrovníkem.

Minimální zveřejnění od 02.3.2010 do 17.3.2010

Výzva občanům obcí Hradiště, Bezděkova a Zahorčiček

OÚ Hradiště vyzívá občany k připomínkování Územního plánu obce.

Minimální zveřejnění od 12.2.2010 do 31.3.2010

Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška, Pozemkový úřad Plzeň-jih, vydání rozhodnutí.

Minimální zveřejnění od 11.2.2010 do 26.2.2010

Návrh rozpočtu 2010 Svazku obcí

Návrh rozpočtu 2010 Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství.

Minimální zveřejnění od 08.2.2010 do 23.2.2010

Změna daně z nemovitostí od 1.1.2010

Informace v souvislosti se změnami daně z nemovitosti na rok 2010.

Minimální zveřejnění od 02.2.2010 do 02.4.2010

Vyúčtování rozpočtu

Vyúčtování rozpočtu Svazku obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství - 2009

Minimální zveřejnění od 02.2.2010 do 16.2.2010

Pozvánka

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva.

Minimální zveřejnění od 28.1.2010 do 05.2.2010

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ

OZNÁMENÍ O PROJEDNÁVÁNÍ NÁVRHU ZADÁNÍ ÚZEMÍHO PLÁNU NEZDŔEV

Minimální zveřejnění od 27.1.2010 do 12.2.2010

Rozpočtový výhled obce 2010-2012

Rozpočtový výhled obce Hradiště na roky 2010-2012.

Minimální zveřejnění od 20.1.2010 do 05.2.2010

Návrh rozpočtu na rok 2010

Vávrh rozpočtu obce Hradiště na rok 2010.

Minimální zveřejnění od 18.1.2010 do 02.2.2010

Veřejné projednání územního plánu Obce Chanovice

Veřejné projednání návrhu územního plánu Obce Chanovice se uskuteční dne 22.1.2010 (pátek) od 9.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Chanovice.

Minimální zveřejnění od 29.12.2009 do 29.1.2010

Pozvánka

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva.

Minimální zveřejnění od 11.12.2009 do 18.12.2009

Záměr

Záměr prodeje nemovitosti v k.ú. Hradiště

Minimální zveřejnění od 08.12.2009 do 31.1.2010

Záměr

Záměr prodeje části pozemku v k.ú. Hradiště.

Minimální zveřejnění od 08.12.2009 do 23.12.2009