Archiv dokumentů strana 33

Archiv vybraných dokumentů zveřejněných na úřední desce nebo ostatních důležitých dokumentů. Strana číslo 33.

Rozhodnutí

Rozhodnutí změna stavby před jejím dokončením.

Minimální zveřejnění od 25.5.2012 do 12.6.2012

Pozvánka

na veřejné zasedání zastupitelstva obce.

Minimální zveřejnění od 07.5.2012 do 17.5.2012

Návrh výroku rozhodnutí

Návrh výroku rozhodnutí č.j.MK/315/2012/Výst.

Minimální zveřejnění od 03.5.2012 do 19.5.2012

Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška č.j.:DOP/708/2012-Cas

Minimální zveřejnění od 25.4.2012 do 10.5.2012

Dražební vyhláška

Dražební vyhláška č.j.:120 EX 47597/10-71.

Minimální zveřejnění od 16.4.2012 do 27.6.2012

Návrh výroku rozhodnutí

Návrh výroku rozhodnutí č.j.: MK/265/2012/Výst.

Minimální zveřejnění od 12.4.2012 do 28.4.2012

Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška FÚ Blovice č.j.:16899/12/141970401050

Minimální zveřejnění od 10.4.2012 do 16.5.2012

Záměr

Záměr obce Hradiště č.j.:2/2012

Minimální zveřejnění od 02.4.2012 do 18.4.2012

Záměr

Záměr obce Hradiště č.j.:1/2012

Minimální zveřejnění od 29.3.2012 do 14.4.2012

Výzva

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Dodávka a montáž sociální buňky (sanitárního kontejneru) muži - ženy"

Minimální zveřejnění od 29.3.2012 do 15.4.2012

Pozvánka na jednání Shromáždění zástupců svazku

Pozvánka na jednání Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství.

Minimální zveřejnění od 28.3.2012 do 24.4.2012

Dražební vyhláška

Dražební vyhláška č.j.:025 Ex 3887/05-48.

Minimální zveřejnění od 21.3.2012 do 16.5.2012

Dražební vyhláška

Dražební vyhláška č.j.:025 Ex 3887/05-47.

Minimální zveřejnění od 21.3.2012 do 16.5.2012

Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření svazku za rok 2011

Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření Svazku obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství na rok 2011.

Minimální zveřejnění od 15.3.2012 do 31.3.2012

Návrh závěrečného účtu svazku

Návrh závěrečného účtu svazku obcí okresu Plzeň – jih pro odpadové hospodářství za rok 2011.

Minimální zveřejnění od 15.3.2012 do 31.3.2012

Pozvánka

na veřejné zasedání zastupitelstva obce.

Minimální zveřejnění od 08.3.2012 do 20.3.2012

Zdravotní zkoušky

Zdravotní zkoušky - preventivní a diagnostické úkony u hospodářských zvířat -KVS, č. j.: SVS/121/2012-KVSP.

Minimální zveřejnění od 12.1.2012 do 27.1.2012

Pozvánka

na veřejné zasedání zastupitelstva obce.

Minimální zveřejnění od 11.1.2012 do 19.1.2012

Návrh rozpočtu Svazku obcí na rok 2012

Návrh rozpočtu Svazku obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství na rok 2012

Minimální zveřejnění od 10.1.2012 do 27.1.2012

Oznámení č.1/2011

Obec Hradiště v souladu s §39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb. zveřejňuje záměr.

Minimální zveřejnění od 21.12.2011 do 06.1.2012

Pozvánka

na veřejné zasedání zastupitelstva obce.

Minimální zveřejnění od 20.12.2011 do 30.12.2011