Archiv dokumentů strana 33

Archiv vybraných dokumentů zveřejněných na úřední desce nebo ostatních důležitých dokumentů. Strana číslo 33.

Pozvánka

na veřejné zasedání zastupitelstva obce.

Minimální zveřejnění od 25.1.2011 do 02.2.2011

Veřejnoprávní smlouva

Veřejnoprávní smlouva mezi obcí Hradiště a městem Kasejovice.

Minimální zveřejnění od 07.1.2011 do 24.1.2011

Výzva občanům

Výzva občanům Hradiště, Bezděkova a zahorčiček k podání připomínek k Územnímu plánu.

Minimální zveřejnění od 22.12.2010 do 22.12.2011

Návrh rozpočtu na rok 2011

Návrh Rozpočtu obce Hradiště na rok 2011.

Minimální zveřejnění od 15.12.2010 do 30.12.2010

Pozvánka

na veřejné zasedání zastupitelstva obce.

Minimální zveřejnění od 02.12.2010 do 09.12.2010

Pozvánka

na veřejné zasedání zastupitelstva obce.

Minimální zveřejnění od 12.11.2010 do 19.11.2010

Informace

Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Hradiště.

Minimální zveřejnění od 01.11.2010 do 10.11.2010

Veřejná vyhláška

o zahájení řízení o vydání Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje, datu a místě konání veřejného projednání a zveřejnění dokumentace

Minimální zveřejnění od 27.10.2010 do 17.12.2010

Oznámení

o místě a době konání voleb.

Minimální zveřejnění od 30.9.2010 do 15.10.2010

Pozvánka

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva.

Minimální zveřejnění od 09.9.2010 do 16.9.2010

Informace

o počtu a sídle volebních okrsků a jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí.

Minimální zveřejnění od 06.9.2010 do 21.9.2010

Informace

o připravovaném Strukturálním šetření v zemědělství.

Minimální zveřejnění od 06.9.2010 do 21.9.2010

Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí

pro ŘÁDNÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE a pro VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČEASKÉ REPUBLIKY konaných ve dnech 15. a 16. října 2010.

Minimální zveřejnění od 12.8.2010 do 27.8.2010

Záměr

Záměr prodeje nemovitosti.

Minimální zveřejnění od 22.7.2010 do 06.8.2010

Záměr

Záměr směny pozemku.

Minimální zveřejnění od 22.7.2010 do 06.8.2010

Záměr

Záměr prodeje pozemku.

Minimální zveřejnění od 22.7.2010 do 06.8.2010

Oznámení

Oznámení Obecního úřadu Hradiště o stanovení počtu podpisů na petici k podpoře nezávislých kandidátů či sdružení nezávislých kandidátů.

Minimální zveřejnění od 22.7.2010 do 06.8.2010

Pozvánka

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva.

Minimální zveřejnění od 17.6.2010 do 25.6.2010

Rozhodnutí

Stavební povolení.

Minimální zveřejnění od 18.5.2010 do 03.6.2010

Vyhláška

Vyhláška o vyměření daně z nemovitostí na rok 2010.

Minimální zveřejnění od 30.4.2010 do 31.5.2010

Pozvánka

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva.

Minimální zveřejnění od 29.4.2010 do 08.5.2010