Archiv dokumentů strana 33

Archiv vybraných dokumentů zveřejněných na úřední desce nebo ostatních důležitých dokumentů. Strana číslo 33.

Zdravotní zkoušky

Zdravotní zkoušky - preventivní a diagnostické úkony u hospodářských zvířat -KVS, č. j.: SVS/121/2012-KVSP.

Minimální zveřejnění od 12.1.2012 do 27.1.2012

Pozvánka

na veřejné zasedání zastupitelstva obce.

Minimální zveřejnění od 11.1.2012 do 19.1.2012

Návrh rozpočtu Svazku obcí na rok 2012

Návrh rozpočtu Svazku obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství na rok 2012

Minimální zveřejnění od 10.1.2012 do 27.1.2012

Oznámení č.1/2011

Obec Hradiště v souladu s §39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb. zveřejňuje záměr.

Minimální zveřejnění od 21.12.2011 do 06.1.2012

Pozvánka

na veřejné zasedání zastupitelstva obce.

Minimální zveřejnění od 20.12.2011 do 30.12.2011

Návrh rozpočtu 2012

Návrh rozpočtu Obce Hradiště na rok 2012

Minimální zveřejnění od 14.12.2011 do 15.1.2012

Pozvánka

na veřejné zasedání zastupitelstva obce.

Minimální zveřejnění od 07.12.2011 do 15.12.2011

Nařízení Státní veterinární správy

Nařízení Státní veterinární správy č.j.:SVS/6210/2011.

Minimální zveřejnění od 29.11.2011 do 16.12.2011

Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška č.j.:207097/2011-MZE-130727

Minimální zveřejnění od 16.11.2011 do 02.12.2011

Pozvánka

na veřejné zasedání zastupitelstva obce.

Minimální zveřejnění od 20.10.2011 do 28.10.2011

Veřejnoprávní smlouva

Veřejnoprávní smlouva mezi obcí Hradiště a městem Kasejovice.

Minimální zveřejnění od 15.9.2011 do 30.9.2011

Pozvánka

na veřejné zasedání zastupitelstva obce.

Minimální zveřejnění od 17.8.2011 do 25.8.2011

Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška o doručení pozvánky podle § 25 odst. 1, 2 zákona č. 500/2004 Sb., v platném znění.

Minimální zveřejnění od 12.8.2011 do 26.8.2011

Oznámení

Ministerstvo zemědělství ČR, Pozemkový úřad Plzeň-jih, oznamuje všem vlastníkům pozemků a účastníkům řízení dle § 5 zákona č. 139/2002 Sb. v platném znění šetření průběhu hranic pozemků.

Minimální zveřejnění od 12.8.2011 do 26.8.2011

Územní rozhodnutí

Územní rozhodnutí „ Kulturní a sportovní centrum Bezděkov“, č.j.:160/2010/Výst.

Minimální zveřejnění od 01.8.2011 do 15.8.2011

Veřejná vyhláška

OZNÁMENÍ O PROJEDNÁVÁNÍ ZADÁNÍ ÚZEMÍHO PLÁNU HRADIŠTĚ č.j.: VŽP/2267/2011-Vět

Minimální zveřejnění od 28.7.2011 do 14.9.2011

Usnesení

Usnesení - Kulturní a sportovní centrum Bezděkov, č.j.: MK/160 b)/2010/Výst.

Minimální zveřejnění od 15.7.2011 do 30.7.2011

Pozvánka

na veřejné zasedání zastupitelstva obce.

Minimální zveřejnění od 17.6.2011 do 27.6.2011

Pozvánka

na veřejné zasedání zastupitelstva obce.

Minimální zveřejnění od 13.5.2011 do 25.5.2011

Dražební vyhláška

Usnesení - dražební vyhláška č.j.: 121 EX 743208-36

Minimální zveřejnění od 27.4.2011 do 12.5.2011

Veřejnoprávní smlouva

Veřejnoprávní smlouva mezi obcí Hradiště a městem Kasejovice.

Minimální zveřejnění od 07.2.2011 do 22.2.2011