Pozvánka

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva.

POZVÁNKA
na veřejné zasedání zastupitelstva obce Hradiště, které se koná v pátek 07.05.2010 od 20.00 hod. v Hradišti v klubovně na hřišti.

PROGRAM:

  1. Závěrečný účet za rok 2009
  2. Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2009
  3. Prodej obecních pozemků v Hradišti a Bezděkově
  4. Došlá pošta
  5. Různé

Za obec Hradiště Braun Petr

Zveřejněno: 29.4.2010
Sejmuto: 08.5.2010