Záměr

Záměr prodeje pozemku.

Obec Hradiště
www.obec-hradiste.cz

Hradiště 62, obec.hradiste@blatna.net
335 44 Kasejovice
tel: 371595129

Na základě usnesení zastupitelstva obce ze dne 5.2.2010  zveřejňuje Obec Hradiště ve smyslu § 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění

záměr prodeje pozemku v k.ú. Hradiště
pozemek KN p.č. 2122/3 o výměře 89 m2   .

Braun Petr
starosta obce Hradiště

Zveřejněno: 07.4.2010
Sejmuto: 22.4.2010