Oznámení

Oznámení Obecního úřadu Hradiště o stanovení počtu podpisů na petici k podpoře nezávislých kandidátů či sdružení nezávislých kandidátů.

Oznámení Obecního úřadu Hradiště
o stanovení počtu podpisů na petici  k podpoře nezávislých kandidátů či sdružení nezávislých kandidátů /§ 21 odst. 4, zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů/

Obecní úřad Hradiště tímto stanovuje potřebný počet podpisů na peticích nezávislého kandidáta či sdružení nezávislých kandidátů podporující jejich kandidaturu při volbách do zastupitelstva obce Hradiště, které se konají dne 15. a  16. Října 2010
a/ pro samostatně kandidující nezávislé kandidáty: 14 podpisů
b/ pro sdružení nezávislých kandidátů: 19 podpisů

zastupitelstvo obce Hradiště dle § 67 zákona č.128/2000 Sb. Stanovuje počet volených zastupitelů: 7 členů.

Kandidátní listiny do   ZASTUPITELSTVA OBCE HRADIŠTĚ  se podávají pověřenému Městskému úřadu NEPOMUK do  10.8.2010 do 16.00 hodin.

V Hradišti 22.7.2010.

Braun Petr -  starosta obce Hradiště

Zveřejněno: 22.7.2010
Sejmuto: 06.8.2010