Pozvánka

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva.

POZVÁNKA
na veřejné zasedání zastupitelstva obce Hradiště, které se koná ve čtvrtek 16.09.2010 od 20.00 hod. v Hradišti v Klubovně u hřiště.

PROGRAM:

  1. Dotace z grantového programu
  2. Rozpočtová opatření
  3. Sestavení inventarizační komise
  4. Zpráva Finančního výboru
  5. Došlá pošta, různé

Za obec Hradiště Braun Petr

Zveřejněno: 09.9.2010
Sejmuto: 16.9.2010