Vyhlášení platnosti

obnoveného katastrálního operátu.

Vyhlášení platnosti (soubor pdf).

Zveřejněno: 12.3.2010
Sejmuto: 27.3.2010