Záměr

Záměr směny pozemku.

Obec Hradiště
www.obec-hradiste.cz

Hradiště 62, obec.hradiste@blatna.net
335 44 Kasejovice
tel: 371595129

Na základě usnesení zastupitelstva obce ze dne 7.5.2010 zveřejňuje Obec Hradiště ve smyslu § 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění

záměr směny pozemku v k.ú. Hradiště
pozemek KN p.č. 2113/2 o výměře 107 m2 v k.ú. Hradiště, ve vlastnictví Obce Hradiště za pozemek KN p.č. 79/3 o výměře 90 m2 v k.ú. Hradiště ve vlastnictví M.Krejčové, bytem Hradiště čp.13.

Braun Petr
starosta obce Hradiště

Zveřejněno: 22.7.2010
Sejmuto: 06.8.2010