Záměr

Záměr prodeje nemovitosti.

Obec Hradiště
www.obec-hradiste.cz

Hradiště 62, obec.hradiste@blatna.net
335 44 Kasejovice
tel: 371595129

Na základě usnesení zastupitelstva obce ze dne 27.11.2009 zveřejňuje Obec Hradiště ve smyslu § 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění

záměr prodeje nemovitosti v k.ú. Zahorčičky
nemovitost na pozemku KN st.20 v k.ú. Zahorčičky o výměře 45 m2 (stará hasičská zbrojnice).

Braun Petr
starosta obce Hradiště

Zveřejněno: 22.7.2010
Sejmuto: 06.8.2010