Záměr

Záměr prodeje pozemku.

Obec Hradiště
www.obec-hradiste.cz

Hradiště 62, obec.hradiste@blatna.net
335 44 Kasejovice
tel: 371595129

Na základě usnesení zastupitelstva obce ze dne 27.11.2009 zveřejňuje Obec Hradiště ve smyslu § 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění

záměr prodeje částí pozemků v k.ú. Bezděkov
část pozemku PK p.č. 618 v k.ú. Bezděkov a část pozemku PK p.č. 614 v k.ú. Bezděkov na základě zpracovaného geometrického plánu pro stavbu rybníka.

Braun Petr
starosta obce Hradiště

Zveřejněno: 22.7.2010
Sejmuto: 06.8.2010