Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí

pro ŘÁDNÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE a pro VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČEASKÉ REPUBLIKY konaných ve dnech 15. a 16. října 2010.

Obec Hradiště

Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí pro ŘÁDNÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE a pro VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČEASKÉ REPUBLIKY  konaných ve dnech 15. a 16. října  2010.

Podle ust. § 15c písm.d) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č.491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů  stanovuji

minimální počet členů okrskových volebních komisí (včetně zapisovatelů)
v Obci Hradiště:

volební okrsek č. 1 – HRADIŠTĚ: 4 členové / 3 + 1 zapisovatel/
volební okrsek č. 2 – BEZDĚKOV: 4 členové / 3 + 1 zapisovatel /

Petr Braun - starosta

Zveřejněno: 12.8.2010
Sejmuto: 27.8.2010