Informace

o počtu a sídle volebních okrsků a jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí.

Obecní úřad Hradiště, Hradiště 62, 335 44 p.Kasejovice,
tel: 371595129,   E-mail: obec.hradiste@blatna.net

V Hradišti 1.9.2010

Informace o počtu a sídle volebních okrsků a jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí pro volby do zastupitelstva obce  a Senátu Parlamentu ČR konaných dne 15. a 16.října 2010

  1. volební okrsek č. 1  - Hradiště, budova OÚ, Hradiště 62
    zapisovatel: Marie Sudová
  2. volební okrsek č. 2 – Bezděkov, úřadovna OÚ čp.25
    zapisovatel: Olga Šulcová

                                                                                                
Petr Braun
starosta

Zveřejněno: 06.9.2010
Sejmuto: 21.9.2010