Jmenování

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise.

Obec Hradiště, Hradiště 62, 335 44 p.Kasejovice,
tel: 371595129,  
E-mail: obec.hradiste@blatna.net

Dle rozhodnutí prezidenta republiky

o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 37/2010 Sb.
ze dne 5. února 2010
a dále

dle zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, které se konají ve dnech 28. a 29. května 2010
dle § 14 e odst. 7 zákona č. 247/1995 Sb.

j m e n u j i
zapisovatele okrskové volební komise takto:

Volební okrsek č.1 – Hradiště   – Marie Sudová, Hradiště 62, nar. 28.1.1951
Volební okrsek č.2 – Bezděkov  – Olga Šulcová, Bezděkov 7, nar. 12.5.1976

V Hradišti dne 7.4.2010.

starosta obce HRADIŠTĚ
Braun Petr

Zveřejněno: 07.4.2010
Sejmuto: 06.5.2010