Návrh výroku rozhodnutí

Návrh výroku rozhodnutí č.j.: MK/265/2012/Výst.

Zveřejněno: 12.4.2012
Sejmuto: 28.4.2012