Archiv dokumentů strana 30

Archiv vybraných dokumentů zveřejněných na úřední desce nebo ostatních důležitých dokumentů. Strana číslo 30.

Návrh rozpočtu 2014

Návrh rozpočtu obce Hradiště na rok 2014.

Minimální zveřejnění od 16.1.2014 do 03.2.2014

Pozvánka

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce.

Minimální zveřejnění od 04.12.2013 do 12.12.2013

Územní plán obce Hradiště

Veřejná vyhláška, oznámení vydání opatření obecné povahy č.1/2013 - ÚZEMNÍ PLÁN HRADIŠTĚ

Minimální zveřejnění od 07.11.2013 do 22.11.2013

Veřejná vyhláška

o zahájení řízení o návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje na udržitelný rozvoj území

Minimální zveřejnění od 07.11.2013 do 18.12.2013

Veřejná vyhláška

Oznámení odvolání veřejnou vyhláškou - Státní pozemkový úřad č.j.: SPU 450514/2013.

Minimální zveřejnění od 25.10.2013 do 09.11.2013

Pozvánka

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce.

Minimální zveřejnění od 23.10.2013 do 31.10.2013

Rozhodnutí

Rozhodnutí Státní pozemkový úřad č.j.: SPU 422947/2013

Minimální zveřejnění od 17.10.2013 do 01.11.2013

Veřejná vyhláška

oznámení o uložení písemnosti.

Minimální zveřejnění od 10.10.2013 do 30.10.2013

Veřejná vyhláška

oznámení o uložení písemnosti.

Minimální zveřejnění od 10.10.2013 do 30.10.2013

Jmenování

Jmenování zapisovatelů okrskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 25. a 26.října 2013

Minimální zveřejnění od 30.9.2013 do 15.10.2013

Oznámení

Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 25. a 26. října 2013

Minimální zveřejnění od 25.9.2013 do 10.10.2013

Stanovení

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 25. a 26.října 2013.

Minimální zveřejnění od 25.9.2013 do 10.10.2013

Záměr pronájmu a prodeje

Obec Hradiště zveřejňuje záměr pronájmu a prodeje.

Minimální zveřejnění od 10.9.2013 do 25.9.2013

Rozhodnutí

Rozhodnutí č.j.: MK/991/2012/Výst.

Minimální zveřejnění od 03.9.2013 do 18.9.2013

VEŘEJNÉ POHŘEBIŠTĚ BEZDĚKOV

Vzhledem k tomu, že se blíží konec sjednaného nájmu hrobových míst na veřejném pohřebišti (k 31.12.2013), žádáme nájemce hrobových míst o aktualizaci údajů a informací, které se vztahují k pronájmu hrobových míst na veřejném pohřebišti v Bezděkově.

Minimální zveřejnění od 28.8.2013 do 31.12.2013

Pozvánka

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce.

Minimální zveřejnění od 20.8.2013 do 29.8.2013

Odvolání

Odvolání období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.

Minimální zveřejnění od 09.8.2013 do 24.8.2013

Vyhlášení

Vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.

Minimální zveřejnění od 01.8.2013 do 31.8.2013

Oznámení

Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Bezděkov u Kasejovic.

Minimální zveřejnění od 26.7.2013 do 27.8.2013

Veřejná vyhláška

OZNÁMENÍ VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU HRADIŠTĚ, č.j.:VŽP/2008/2013 - Vět

Minimální zveřejnění od 17.7.2013 do 22.8.2013

Pozvánka

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce.

Minimální zveřejnění od 12.7.2013 do 23.7.2013