Výzva

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Dodávka a montáž sociální buňky (sanitárního kontejneru) muži - ženy"

Zveřejněno: 29.3.2012
Sejmuto: 15.4.2012