Návrh výroku rozhodnutí

Návrh výroku rozhodnutí č.j.MK/315/2012/Výst.

Zveřejněno: 03.5.2012
Sejmuto: 19.5.2012