Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí

Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí pro volby do zastupitelstev krajů, konané ve dnech 12. a 13. října 2012

Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí pro volby do zastupitelstev krajů, konané ve dnech 12. a 13. října 2012

Podle § 15 písm. c) zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanovuji jako minimální počet 4 členy okrskové volební komise (3 členové + 1 zapisovatel).

V Hradišti 13.8.2012

Jaroslava Ladmanová starostka

Zveřejněno: 13.8.2012
Sejmuto: 13.10.2012