Záměr

Záměr obce Hradiště - pronájem bytu č.4, Bezděkov č.p.41

Záměr obce Hradiště - pronájem bytu č. 4, Bezděkov čp.41
Autor: Alžběta Tesařová
zveřejněno: 22.8. 2012 16:30 hod.

Záměr

Obce Hradiště k prodeji, směně, darování či pronájmu nemovitého majetku dle § 39 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů ( obecní zřízení )

Obec Hradiště zveřejňuje záměr

  1. Pronájem nemovitého majetku:
    - pronájem bytu v Bezděkově
    Bezděkov čp.41, 335 44 Kasejovice, byt č.4 , v I. Podlaží ,  o velikosti 3 + 1 , celková podlahová plocha  85,32 m2 .

V Hradišti dne 22.8.2012.

Jaroslava Ladmanová
starostka  obce

Zveřejněno: 22.8.2012
Sejmuto: 07.9.2012