Pozvánka

na veřejné zasedání zastupitelstva obce.

POZVÁNKA
na veřejné zasedání zastupitelstva obce Hradiště, které se koná ve čtvrtek 16.08.2012 od 20.00 hod. v Hradišti v klubovně u hřiště.

PROGRAM:

  1. Rozpočtová opatření
  2. Příspěvek na žáka-město Blatná
  3. Obecně závazná vyhláška obce Hradiště
  4. Různé
  5. Diskuse

Za obec Hradiště Ladmanová Jaroslava - starostka

Zveřejněno: 03.8.2012
Sejmuto: 16.8.2012