Pozvánka

na veřejné zasedání zastupitelstva obce.

POZVÁNKA
na veřejné zasedání zastupitelstva obce Hradiště, které se koná ve čtvrtek 17.05.2012 od 19.00 hod. v Bezděkově v úřadovně OÚ č.p.25.

PROGRAM:

  1. Plán společných zařízení KPÚ Bezděkov
  2. Inventarizace za rok 2011
  3. Závěrečný účet a zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2011
  4. Různé
  5. Diskuse

Za obec Hradiště Ladmanová Jaroslava - starostka

Zveřejněno: 07.5.2012
Sejmuto: 17.5.2012