Záměr

Záměr obce Hradiště č.j.:1/2012

Obec Hradiště, Hradiště 62, 335 44 p.Kasejovice,
 tel: 371595129,   E-mail: obec.hradiste@blatna.net

Obecní úřad Hradiště

Č.j. 1/2012
Hradiště 23.3.2012

OÚ Hradiště oznamuje, že na zasedání Zastupitelstva obce Hradiště konaného dne 20.3.2012 byl odsouhlasen záměr prodeje přístřešku na pozemku p.č. 2529 v k.ú. Hradiště u Kasejovic (dříve využíván jako střelnice).

V souladu s § 39, odst. 1 zákona č.128/2000 Sb. v platném znění je tento záměr zveřejňován a občané se k němu mohou vyjádřit, případně předložit své nabídky nebo připomínky do 30.4.2012.
Bližší informace a podrobnosti ke schválenému záměru obdržíte na OÚ Hradiště, tel. 371595129.

Ladmanová Jaroslava Mgr.
starostka obce Hradiště

Zveřejněno: 29.3.2012
Sejmuto: 14.4.2012