Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška o uložení písemnosti.

tel. spojení: 371595129
vyhotovil: Tesařová A.

Veřejná vyhláška o možnosti převzetí písemnosti

OÚ Hradiště  v souladu s ustanovením §25 odst.1,2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) oznamuje, že vydaná písemnost  dne 18.4.2012

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ

adresovaná:    

Adině Kubíkové  r. 1992, trvale bytem Hradiště 44, 335 44 Kasejovice

je uložena dne 14.6.2012 na OÚ v Hradišti  a je možné si ji převzít do 15 dnů ode dne uložení.

Tato vyhláška bude vyvěšena po dobu 15 dnů a zveřejněna dálkovým přístupem. Patnáctý den po vyvěšení a zveřejnění se považuje písemnost za doručenou (§25 odst.2 spr.řádu).

Zveřejněno: 14.6.2012
Sejmuto: 29.6.2012