Archiv dokumentů strana 28

Archiv vybraných dokumentů zveřejněných na úřední desce nebo ostatních důležitých dokumentů. Strana číslo 28.

Vyhlášení platnosti katastrálního operátu Sp.zn.: PUP - 2/2009-433

Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v katastrálním území Bezděkov u Kasejovic

Minimální zveřejnění od 29.10.2014 do 28.11.2014

Informace

o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Hradiště

Minimální zveřejnění od 27.10.2014 do 05.11.2014

Dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě o zabezpečení provedení zápisů údajů

do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí.

Minimální zveřejnění od 23.10.2014 do 07.11.2014

Dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě na výkon přenesené působnosti

na úseku projednávání přestupků.

Minimální zveřejnění od 23.10.2014 do 07.11.2014

Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva 2014

Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva obce Hradiště konaných 10. a 11.10.2014.

Minimální zveřejnění od 13.10.2014 do 13.11.2014

Rozhodnutí č.j.: SPU 388864/2014

Rozhodnutí Státního pozemkového úřadu.

Minimální zveřejnění od 08.10.2014 do 23.10.2014

Pozvánka

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce.

Minimální zveřejnění od 19.9.2014 do 29.9.2014

Jmenování zapisovatele - volby 10. a 11.10.2014

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volby do zastupitelstev obcí ve dnech 10. a 11.10.2014

Minimální zveřejnění od 28.8.2014 do 11.10.2014

Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí

Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí pro ŘÁDNÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE konaných ve dnech 10. a 11. října 2014.

Minimální zveřejnění od 07.8.2014 do 11.10.2014

Informace o počtu a sídle volebních okrsků volby 10. a 11. října 2014

Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do zastupitelstva obce Hradiště ve dnech 10. a 11. října 2014.

Minimální zveřejnění od 07.8.2014 do 11.10.2014

Informace k volbám do zastupitelstva obce 10. a 11. října 2014

Obecní úřad Hradiště zveřejňuje informace k volbám do zastupitelstva obce 10. a 11. října 2014.

Minimální zveřejnění od 18.7.2014 do 11.10.2014

Pozvánka

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce.

Minimální zveřejnění od 30.6.2014 do 09.7.2014

Rozhodnutí č.j.: 389/14/11

Rozhodnutí - uzavírka Zahorčičky.

Minimální zveřejnění od 30.6.2014 do 18.7.2014

Usnesení SPÚ č.j.:267836/2014

Usnesení Státního pozemkového úřadu.

Minimální zveřejnění od 20.6.2014 do 07.7.2014

Veřejná vyhláška č.j.: KUJCK 35294/2014/OREG

Veřejná vyhláška o zahájení řízení o 1.aktualizaci Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje, datu a místě konání veřejného projednávání a zveřejnění dokumentace.

Minimální zveřejnění od 07.6.2014 do 16.7.2014

Pozvánka

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce.

Minimální zveřejnění od 27.5.2014 do 05.6.2014

Oznámení o době a místě konání voleb

OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu.

Minimální zveřejnění od 07.5.2014 do 25.5.2014

Veřejná vyhláška Finanční úřad

Veřejná vyhláška č.j.: 999573/14/2300-14400-403207

Minimální zveřejnění od 06.5.2014 do 21.5.2014

Návrh rozpočtu 2014 - Svazek obcí

Návrh rozpočtu Svazku obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství

Minimální zveřejnění od 06.5.2014 do 21.5.2014

Návrh závěrečného účtu svazku za rok 2013

Návrh závěrečného účtu Svazku obcí okresu Plzeň – jih pro odpadové hospodářství za rok 2013

Minimální zveřejnění od 06.5.2014 do 21.5.2014

Výzva

Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

Minimální zveřejnění od 22.4.2014 do 22.5.2014