Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise - 2016

Volby do zastupitelsa Plzeňského kraje a do Senátu PSČR

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise - Volby do zastupitelsa Plzeňského kraje a do Senátu PSČR

Zveřejněno: 02.8.2016
Sejmuto: 15.10.2016