Archiv dokumentů strana 23

Archiv vybraných dokumentů zveřejněných na úřední desce nebo ostatních důležitých dokumentů. Strana číslo 23.

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise volby 5. a 6.10.2018

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ ve dnech 5. a 6. října 2018

Minimální zveřejnění od 06.8.2018 do 06.10.2018

Veřejná vyhláška č.j.: DOP/2695/2018 - Bo

Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Minimální zveřejnění od 30.7.2018 do 23.9.2018

Dražební vyhláška č.j.: 190 EXD 2/18-1

Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání

Minimální zveřejnění od 24.7.2018 do 21.8.2018

Počet podpisů na petici podporující kandidaturu pro volby 5. -6. 10. 2018

Oznámení OÚ Hradiště - Počet podpisů na petici podporující kandidaturu pro volby do ZO

Minimální zveřejnění od 14.7.2018 do 31.7.2018

Záměr nakládání s obecním majetkem z 27.6.2018

Obec Hradiště zveřejňuje záměr nakládání s obecním majetkem.

Minimální zveřejnění od 27.6.2018 do 15.7.2018

Pozvánka ZO 20.6.2018

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce.

Minimální zveřejnění od 13.6.2018 do 20.6.2018

Závěrečný účet svazku obcí pro odpadové hospodářství za rok 2017

Závěrečný účet Svazku obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství za rok 2017

Minimální zveřejnění od 04.6.2018 do 04.7.2018

Návrh závěrečného účtu 2017

Návrh závěrečného účtu Obce Hradiště za rok 2017

Minimální zveřejnění od 28.5.2018 do 21.6.2018

Rozpočet DSO na rok 2018

Rozpočet Svazku obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství na rok 2018

Minimální zveřejnění od 28.5.2018 do 13.6.2018

Střednědobý výhled DSO na roky 2019 - 2021

Střednědobý výhled Svazku obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství na roky 2019 - 20121

Minimální zveřejnění od 28.5.2018 do 13.6.2018

Záměr nakládání s obecním majetkem z 23.5.2018 č.2

Obec Hradiště zveřejňuje záměr nakládání s obecním majetkem.

Minimální zveřejnění od 24.5.2018 do 08.6.2018

Záměr nakládání s obecním majetkem z 23.5.2018 č.1

Obec Hradiště zveřejňuje záměr nakládání s obecním majetkem.

Minimální zveřejnění od 23.5.2018 do 08.6.2018

Pozvánka ZO 9.5.2018

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce.

Minimální zveřejnění od 30.4.2018 do 09.5.2018

Usnesení exekutora č.j.: 030 EX 32673/14-156

Usnesení o změně usnesení č.j.: 030 EX 32673/14-147

Minimální zveřejnění od 26.4.2018 do 11.5.2018

Veřejná vyhláška č.j.: 973399/18/2300-11460-401159

Informace k dani z nemovittých věcí na rok 2018

Minimální zveřejnění od 26.4.2018 do 28.5.2018

Svazek obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství za r. 2017

Svazek obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství zveřejňuje dokumenty o hospodaření za rok 2017

Minimální zveřejnění od 23.4.2018 do 08.5.2018

Dražební vyhláška č.j.: 030 EX 32673/14-147

Usnesení o provedení elektronické dražby.

Minimální zveřejnění od 27.3.2018 do 03.5.2018

Veřejná vyhláška od KÚ Plzeňského kraje zn.: PK - RR / 1612 / 18

Veřejná vyhláška o veřejném projednání návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje

Minimální zveřejnění od 26.3.2018 do 07.5.2018

Záměr nakládání s obecním majetkem z 19.3.2018 č.2

Obec Hradiště zveřejňuje záměr nakládání s obecním majetkem.

Minimální zveřejnění od 19.3.2018 do 04.4.2018

Záměr nakládání s obecním majetkem z 19.3.2018 č.1

Obec Hradiště zveřejňuje záměr nakládání s obecním majetkem.

Minimální zveřejnění od 19.3.2018 do 04.4.2018

Dražební vyhláška č.j.:120 EX 47597/10-135

Usnesení o nařízení dražebního jednání.

Minimální zveřejnění od 13.3.2018 do 23.5.2018