Archiv dokumentů strana 26

Archiv vybraných dokumentů zveřejněných na úřední desce nebo ostatních důležitých dokumentů. Strana číslo 26.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu svazku na roky 2018 - 2019

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství na roky 2018 - 2019

Minimální zveřejnění od 30.3.2017 do 30.4.2017

Oznámení SOOPlzeň - jih pro odp. hosp. - zveřejnění dokumentů č.1

Oznámení Svazku obcí okresu Plzeň - jih pro odp. hosp. - zveřejnění dokumentů č.1.

Minimální zveřejnění od 23.3.2017 do 01.12.2017

Oznámení Svazku obcí okresu Plzeň - jih pro odp. hosp. - zveřejnění dokumentů

Oznámení Svazku obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství o zveřejnění dokumentů.

Minimální zveřejnění od 23.3.2017 do 01.1.2018

Veřejná vyhláška č.j.: DOP/3229/2017 - LoP

OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Minimální zveřejnění od 07.3.2017 do 22.3.2017

Oznámení o obnově katastrálního operátu 2017

Oznámení o obnově katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací do digitální podoby

Minimální zveřejnění od 22.2.2017 do 29.3.2017

Oznámení č.j.:OO-8/2017-406

Oznámení o vyhlášení částečné revize katastru nemovitosí.

Minimální zveřejnění od 22.2.2017 do 29.3.2017

Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu č.j.: OO-8/2017-406

Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací do digitální podoby.

Minimální zveřejnění od 20.2.2017 do 22.3.2017

Opatření obecné povahy č.j.: ŽP/2292/17

Opatření obecné povahy, kterým se povoluje výjimka ze základních ochranných podmínek silně ohroženého zvláště chráněného druhu živočicha bobra evropského.

Minimální zveřejnění od 20.2.2017 do 07.3.2017

Pozvánka ZO 15.2.2017

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce.

Minimální zveřejnění od 07.2.2017 do 15.2.2017

Opatření obecné povahy č.j.:ŽP/590/17

Návrh OOP vydané KÚPK Odbor životního prostředí.

Minimální zveřejnění od 13.1.2017 do 28.1.2017

Opratření obecné povahy č.j.: DOP/23605/2016-BoM

Opratření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci

Minimální zveřejnění od 11.1.2017 do 26.1.2017

Pozvánka ZO 14.12.2016

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce.

Minimální zveřejnění od 05.12.2016 do 14.12.2016

Návrh rozpočtu 2017

Návrh rozpočtu obce Hradiště na rok 2017.

Minimální zveřejnění od 28.11.2016 do 13.12.2016

Opatření obecné povahy č.j.: DOP/23605/2016-BoM

Oznámení o návrhu opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek.

Minimální zveřejnění od 28.11.2016 do 13.12.2016

Pozvánka ZO 20.10.2016

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce.

Minimální zveřejnění od 12.10.2016 do 20.10.2016

Veřejná vyhláška č.j.: DOP/19953/2016-Smo

Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Minimální zveřejnění od 12.10.2016 do 26.10.2016

Opatření obecné povahy č.j.: DOP/15983/2016-Smo

Oznámení veřejnou vyhláškou - Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Minimální zveřejnění od 21.9.2016 do 06.10.2016

Oznámení o místě a době konání voleb 7. a 8.10.2016

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA PLZEŇSKÉHO KRAJE A DO SENÁTU PARLAMENTU ČR, konané ve dnech 7. října 2016 a 8. října 2016 (Případné druhé kolo voleb do senátu parlamentu ČR 14. a 15. října 2016)

Minimální zveřejnění od 20.9.2016 do 17.10.2016

Dražební vyhláška č.j.: 23 E 21/2014 - 98

Rozhodnutí Okresního soudu v Klatovech.

Minimální zveřejnění od 01.9.2016 do 27.9.2016

Jmenování zapisovatelů okrskové volební komise - volby 7. a 8.10.2016

Volby do zastupitelsa Plzeňského kraje a do Senátu PSČR

Minimální zveřejnění od 23.8.2016 do 08.10.2016

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise - 2016

Volby do zastupitelsa Plzeňského kraje a do Senátu PSČR

Minimální zveřejnění od 02.8.2016 do 15.10.2016