Pozvánka ZO 14.12.2016

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce.

POZVÁNKA
na veřejné zasedání zastupitelstva obce Hradiště, které se koná ve středu 14.12.2016 od 18.00 hod. v Hradišti v zasedací místnosti OÚ Hradiště č.p.62

PROGRAM:

  1. Rozpočtová opatření č.6 a č. 7 /2016
  2. Zpráva Finančního výboru
  3. Zpráva Kontrolního výboru
  4. Rozpočet na rok 2017
  5. Odpadové hospodářství r. 2017
  6. Rozpočtový výhled na roky 2017-2019
  7. Projekty na rok 2017
  8. Různé
  9. Diskuse

Za obec Hradiště Ladmanová Jaroslava - starostka

Zveřejněno: 05.12.2016
Sejmuto: 14.12.2016