Opatření obecné povahy č.j.: DOP/23605/2016-BoM

Oznámení o návrhu opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek.

Opatření obecné povahy č.j.: DOP/23605/2016-BoM
Oznámení o návrhu opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek.

Zveřejněno: 28.11.2016
Sejmuto: 13.12.2016